Week van de Schildklier 2014

Thema: School, Studie & Werk

Het thema van dit jaar is gericht op jongeren en jongvolwassenen. 

MAR: ‘Het is van belang dat er aandacht is voor de dagelijkse praktijk/het dagelijkse leven van de patiënt. Waar loopt hij/zij tegenaan? Hoe gaat hij/zij met de ziekte om? Daarbij aangetekend dat er niet één type patiënt is: “Dé schildklierpatiënt bestaat niet”.
'

Er zijn zoveel verschillen; sommigen gaan er fluitend mee om, anderen hebben grote problemen. Dit kan het beste tot uiting worden gebracht door middel van verschillende verhalen. Deze vindt u terug in de Blogs bij de categorie 'Week van de Schildklier'.

In de week van de schildklier 2014 besteedt SON aandacht aan de verschillende aspecten van het dagelijks leven van veel schildklierpatiënten en hun familie.

  • Schoolgaande kinderen en studerende jongeren met een schildklieraandoening: wat betekent dit in hun leven? En voor hun schooltaken en studie? Is school of studie te combineren met een rijk sociaal leven? Of met andere activiteiten, zoals een bijbaantje? Spreken zij er openlijk over? En zo ja, hoe dan? Heeft medicatie invloed op school en studie? Hoe communiceren zij met klas- en studiegenoten en welke specifieke medische en coping problemen doen zich voor?
  • Hetzelfde geldt voor schildklierpatiënten en werk. Lukt het een loopbaan op te bouwen? Heeft de aandoening invloed op het soort werk waarvoor zij kiezen? En op het aantal uren? Hoe gaan patiënten in werksituaties met hun aandoening om? Welke medische en sociale problemen komen zij tegen? Is hun werkgever coöperatief of is de werkgever (bewust of onbewust) niet geïnformeerd? Hebben patiënten naast hun werk nog energie voor een rijk sociaal leven of andere activiteiten? Is er begrip? Van collega’s, van bedrijfsartsen, van leidinggevenden?