solliciteren

Gaat u binnenkort solliciteren? Vertelt u dan wel of niet dat u een chronische aandoening hebt? Zwijgt u hierover om meer kans te maken op een baan? Of kunt u beter open en eerlijk zijn? Wat u ook doet een goede voorbereiding is het halve werk.

Solliciteren is spannend, met een chronische aandoening misschien nog wel meer. Wettelijk gezien hoeft u in uw cv of tijdens een sollicitatiegesprek niets te melden over uw ziekteverleden of gezondheid. Sterker nog, de wet verbiedt werkgevers zelfs om ernaar te vragen. U hoeft geen antwoord te geven op vragen ‘bent u vaak ziek?’. Wél bent u verplicht om zaken aan te geven die een belemmering kunnen zijn bij de uitoefening van uw functie. Als u bijvoorbeeld bepaalde taken, die bij de functie horen, niet kunt of mag uitvoeren. Bijvoorbeeld als gevolgd van een lichamelijke beperking of door de bijwerkingen van een medicijn. Het achterhouden van belangrijke informatie over uw gezondheid kan dan een gevaar opleveren…  voor uzelf of anderen.

U zult zelf moeten aanvoelen of u uw gezondheid ter sprake brengt tijdens een sollicitatie. Ieder mens, iedere sollicitatie is uniek. Bereid u goed voor op het gesprek en lees ook de tips van het UWV (zie onder).

Denk aan het volgende:

 • Bereid u goed voor, de eerste indruk is erg belangrijk. Wees enthousiast en vertel waarom u geschikt bent voor deze functie.
 • Maak een goede afweging over wat u wel of niet wil vertellen. Bereid dat van tevoren voor. Door vooraf zaken op een rijtje te zetten, wordt u niet overvallen door onverwachte vragen.
 • Heeft u een gat in uw cv doordat u een tijd niet hebt kunnen werken? In dat geval is het vaak beter om tekst en uitleg te geven. Anders zal de interviewer hier toch zelf op doorvragen.
 • Besluit u om te zeggen dat u een chronische aandoening heeft? Probeer dan een positieve draai te geven aan uw ziekte-ervaringen. Wat heeft u er van geleerd? U kent uw grenzen en weet deze te bewaken, waardoor u op tijd aan de bel kunt trekken.
 • Misschien solliciteert u op een functie waarbij uw ervaringen juist een pré zijn! Vertel er dan over!
 • Soms kan het helpen om een sollicitatiegesprek van tevoren te oefenen.
 • Laat uw cv beoordelen door een ander, mogelijk door iemand die er vaker mee te maken heeft en een cv goed kan beoordelen.
 • Wanneer u zich gediscrimineerd voelt vanwege uw ziekte of bent afgewezen op grond van uw aandoening, dan kunt u hierover een melding maken. Kijk hiervoor op www.mensenrechten.nl of bij het discriminatieloket van uw eigen gemeente.

Tips van het UWV:

 • Vermeld in uw cv al uw nevenactiviteiten, zodat een werkgever weet dat u actief maatschappelijk betrokken bent.
 • Probeer uw ziekte bespreekbaar te maken tijdens het sollicitatiegesprek. Vertel over de beperkingen, maar benadruk zeker ook uw sterke punten.
 • Schep geen verkeerde verwachtingen. Het is vervelend als achteraf blijkt dat u ze niet kunt waarmaken.
 • Vertel dat er verschillende subsidiemogelijkheden zijn om een chronisch zieke aan te nemen. Verwijs naar www.uwv.nl of naar 0900 9294. Denk bijvoorbeeld aan de no-riskpolis.

Wees dus niet bang om te solliciteren, je bent net zo veel waard als ieder ander!

Lees meer tips op de volgende websites:

> Terug naar Dagelijks leven