Voor de behandeling van een hyperthyreoïdie zal men over het algemeen worden doorverwezen naar een internist of endocrinoloog. Deze zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van de klachten. Zie hier voor een uitgebreid overzicht van onderzoek bij schildklierklachten.
Soms is de uitslag niet duidelijk en spreekt men van een subklinische hyperthyreoïdie.

Bij een hyperthyreoïdie is de TSH duidelijk verlaagd (soms onmeetbaar) en wordt op basis van de FT4 en soms FT3 de ernst bepaald. Meestal is het FT4 verhoogd, maar het kan ook voorkomen dat alleen het FT3 (T3-toxicose) verhoogd is.

Behandelvormen

De behandeling van de hyperthyreoïdie kan bestaan uit (een combinatie van):

De daadwerkelijke behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de hyperthyreoïdie.

In de meeste gevallen zal (eerst) voor een medicamenteuze behandeling worden gekozen. Bij een aantal vormen van hyperthyreoïdie zal meteen voor een definitieve oplossing (radioactief jodium of operatie) moeten worden gekozen omdat medicijnen zeker niet zullen helpen.

Behandeling kiezen

logo 3GoedeVragenBij de behandeling van hyperthyreoïdie zijn er verschillende mogelijkheden waaruit je kunt kiezen. Het is belangrijk om samen met je arts de voor- en nadelen en mogelijke complicaties van de verschillende behandelingen op een rijtje te zetten. Je persoonlijke situatie is ook belangrijk voor de keuze, bijvoorbeeld of je een zwangerschapswens hebt.

Vraag eventueel schriftelijke informatie mee over de verschillende behandelingen, zodat je thuis rustig kunt overleggen en nadenken. Je beslist vervolgens samen met je arts welke behandeling het beste bij jou past. 

Voorbereiding consult

Een goede samenwerking tussen arts en patient is van groot belang voor een goede behandeling. De behandelaar heeft de (medische) kennis. maar de behandelaar is ook afhankelijk van jouw informatie, om te weten hoe het met je gaat en wat je van belang vindt.

Lees meer onder Voorbereiding consult >>