De medicijnen die kunnen worden gebruikt voor de behandeling van hyperthyreoïdie zijn:

  • schildklierremmers (wel of niet in combinatie met levothyroxine)
  • levothyroxine
  • betablokkers

Bekijk hier de bijsluiters van de schildklierremmers en schildklierhormoon.