De medicijnen die kunnen worden gebruikt voor de behandeling van hyperthyreoïdie zijn:

  • schildklierremmers (wel of niet in combinatie met levothyroxine)
  • levothyroxine
  • betablokkers
  • rituximab
  • dopamine-antagonisten of samotostatine

Bekijk hier de bijsluiters van de schildklierremmers en schildklierhormoon.

Schildklierremmers

Schildklierremmers

Zoals het woord zegt: schildklierremmers (thyreostatica) remmen de schildklier. Ze zorgen dat de schildklier minder tot geen schildklierhormoon maakt. Meestal schrijft de arts thiamazol of methimazol (= Strumazol®) voor. De arts kan ook carbimazol (Basolest®) of propylthiouracil (PTU) voorschrijven.

Bij de ziekte van Graves wordt meestal gekozen voor de blokkade + substitutietherapie. De patiënt slikt in dat geval een remmer + levothyroxine. Bij zwangerschap volgt de patiënte de titratietherapie; dat is alleen een remmer in een lage dosis.

Wanneer de Gravespatiënt kiest voor radioactief jodium (= slok) of een operatie, begint de behandeling van hyperthyreoïdie ook vaak met schildklierremmers. Van belang is hoe ziek een patiënt is. Het voorkomt complicaties bij de slok of operatie.

Ook bij patiënten met een andere oorzaak van hyperthyreoïdie begint de behandeling vaak met schildklierremmers. In afwachting van een slok (meestal) of een operatie (soms). Of heel zelden totdat andere medicijnen werken, zoals bij secundaire hyperthyreoïdie.

Bijwerkingen

Veel patiënten verdragen de schildklierremmende medicijnen goed. Soms veroorzaken de middelen huidklachten.

Soms kan er als bijwerking een bloedafwijking (agranulocytose) ontstaan. Symptomen zijn koorts en keelpijn; als die optreden dient men onmiddellijk contact op te nemen met de behandelend internist! De behandeling moet direct worden gestaakt en er is bloedonderzoek nodig.
Witte bloedlichaampjes (maar ook de bloedplaatjes en de rode bloedlichaampjes) kunnen in hun aanmaak geremd worden. Het komt gelukkig weinig voor, maar dit is een mogelijk gevaarlijke situatie.

Neem bij koorts en keelpijnklachten dus altijd contact op met uw arts!