Multi-Systeem Aandoening

De ziekte van Graves is een auto-immuunziekte en wordt omschreven als een multi-systeem aandoening. Er is een aantal kenmerkende verschijnselen die zich daarbij kunnen voordoen:

  • Te snel werkende schildklier
  • Te langzaam werkende schildklier (later stadium)
  • Oogklachten
  • Huidaandoening aan de scheenbenen

Auto-immuunziekte

Auto-immuunziekte

Normaalgesproken worden stoffen die het lichaam binnendringen door ons afweersysteem als lichaamsvreemd beschouwd, dat zijn de zogenaamde antigenen. Het afweersysteem van het lichaam reageert daarop door 'antistoffen' of 'antilichamen' aan te maken. Deze antistoffen bevinden zich in het bloed. Door de aanmaak van antistoffen komt er een proces op gang om deze door het lichaam als vreemd herkende cellen of cel bestanddelen (antigenen) op te ruimen. Dit is een immunologische ontstekingsreactie.

Bij een auto-immuunziekte echter, produceert het lichaam antistoffen die lichaamseigen cellen of weefsels aantasten en zelfs afbreken. Zo bestaan er diverse antistoffen of -lichamen die tegen specifieke organen gericht kunnen zijn, zoals de schildklier. Deze specifieke antistoffen beïnvloeden de werking van de schildkliercellen waardoor deze te snel gaan werken of juist worden afgeremd.

Lees meer over antistoffen.

Verschijningsvormen

Meestal ziet men bij de ziekte van Graves een te snel werkende schildklier zonder klinische manifestaties in de huid of ogen. Naar schatting hebben één miljoen mensen in Nederland een schildklieraandoening. Daarvan hebben ongeveer 75.000 mensen de ziekte van Graves.

Te snel werkende schildklier

Door een te snel werkende schildklier kunnen allerlei gezondheidsproblemen ontstaan. Kenmerkend zijn een verhoogde hartslag en gewichtsverlies, maar deze symptomen zijn niet altijd per definitie aanwezig. Meestal heeft men een gejaagd gevoel, een intolerantie voor warmte en de indruk wordt gewekt, dat de patiënt teveel stress in zijn of haar leven heeft en het eens wat rustiger aan moet doen.

Te langzaam- of niet werkende schildklier

In een later stadium van de ziekte gaat de schildklier (vaak na behandeling) te langzaam werken, of deze is volledig uitgeschakeld waardoor weer andere klachten kunnen ontstaan. Men krijgt dan vervangend schildklierhormoon.

Huidaandoening scheenbenen

Het derde kenmerkende verschijnsel dat zich kan voordoen bij de ziekte van Graves is een specifieke huidaandoening aan de scheenbenen. Dit wordt 'Pretibiaal Myxoedeem' genoemd. Slechts één procent van alle patiënten krijgt deze complicatie. Een combinatie van de drie verschijningsvormen komt relatief weinig voor.