Het Steunpunt Thyrax-tekort (bel- en mailcontact) helpt dagelijks mensen met de overstap op een ander middel. Het middel Thyrax wordt weer geproduceerd, nadat de productielijn is goedgekeurd door het CBG. 

IGZ rapport

Het rapport van de inspectie IGZ naar de oorzaak en schuldvraag van het Thyrax tekort is nog niet gepubliceerd. Het is wel afgerond, maar er is een rechtszaak gaande over de publicatie. Pas als deze is beslist, zal de inspectie het rapport al dan niet publiceren.

Onderzoek

Ondertussen is het wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van patiënten afgerond en werden de resultaten 19 april j.l. gepresenteerd. Lees hier meer over de uitkomsten. 

SON is nauw betrokken bij het onderzoek en zal over de uitkomsten en de betekenis voor schildklierpatiënten publiceren. Wij willen vooral de behandelaren en de beleidsmakers bereiken en de patiënten steunen in het gesprek met hun arts.

Belangenbehartiging

Tenslotte zijn we bezig met een vervolg: namelijk te bereiken dat het onnodig switchen van medicijn (preferentiebeleid en substitutie) in de toekomst niet meer mogelijk is. Dat doen we ook samen met andere patiëntenorganisaties. Wij hebben hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De resultaten van het onderzoek naar het Thyraxtekort leveren ook belangrijke argumenten en bewijzen die deze zaak ondersteunen.

Lees meer over het Steunpunt Thyrax-tekort.