Alle activiteiten van Schildklier Organisatie Nederland (SON) komen voort uit de wensen van schildklierpatiënten en worden uitgevoerd door enthousiaste en ervaringsdeskundige vrijwilligers.

SON is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).