Schildklier Organisatie Nederland; RSIN/fiscaal nummer: 850577251

Organisatie: Het bestuur en de directie van de stichting.

Beloningsbeleid

SON heeft haar financiële en ledenadministratie ondergebracht bij Non Profit Support te Doorn. SON heeft geen eigen medewerkers in dienst. We hebben een kantoorruimte in het Huis voor de Gezondheid, Stationsplein 121 te Amersfoort.

De vrijwilligers - inclusief bestuursleden - ontvangen van SON een vergoeding voor gemaakte kosten, hiervoor zijn declaratieregels vastgesteld die voor elke vrijwilliger van toepassing zijn.

Beleidsplannen

2015

Jaarverslagen

2015

2014

2013