banner financien2

Financiën

Financiën

SON verzorgt informatie-avonden en lotgenotencontact, geeft brochures en een magazine uit en houdt een website online. Daarnaast draagt de stichting bij aan wetenschappelijk onderzoek. De gelden die alle activiteiten van Schildklier Organisatie Nederland mogelijk maken, zijn afkomstig van:

  • Donateurs - jaarlijkse bijdrage en extra bijdrage
  • Subsidie
  • Schenkingen en legaten
  • Fondswerving

De bronnen van financiering hebben geen invloed op de redactionele inhoud van de website.

Donateurs

Steun Schildklier Organisatie Nederland door donateur te worden. Voor 2018 vragen wij een bijdrage van € 34,50, bij automatische incasso € 31,25.

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Een bijdrage die in de loop van het jaar gedaan wordt, geldt voor dat gehele jaar. Bij een aanmelding in het 4e kwartaal kunt u aangeven voor welk jaar de donatie is bedoeld (lopend of komend jaar). 
Donateurs zijn patiënten, hun naasten en zorgverleners. 

 

Subsidie / Fonds PGO

Schildklier Organisatie Nederland ontvangt de laatste jaren een bedrag subsidie van Fonds PGO. Dit draagt bij aan de doelstellingen van de stichting.
Sinds 2010 wordt de subsidie jaarlijks verminderd, dit is beleid van de overheid. 

Schenkingen en legaten

Eenmalige belastingvrije schenking

U kunt kiezen voor een eenmalige schenking. Een mogelijkheid waarbij Schildklier Organisatie Nederland eenmalig een bedrag van u ontvangt en waarover zij geen schenkingsrecht is verschuldigd. U komt in dit geval in principe in aanmerking voor belastingaftrek voor de inkomstenbelasting.

Periodieke schenking (lijfrenteschenking)

Wanneer u gedurende minimaal 5 jaar eenzelfde periodieke gift wilt geven (lijfrenteschenking), heeft dit als voordeel dat de minimum drempel van 1% voor de belastingaangifte niet van toepassing is. Het gehele bedrag is dan aftrekbaar. Wel dient dit notarieel te worden vastgelegd. De penningmeester van Schildklier Organisatie Nederland adviseert u graag hierin.

Schenking op papier

Deze schenking onder schulderkenning kan worden toegepast als u wel wilt schenken aan Schildklier Organisatie Nederland en van de fiscale voordelen wilt profiteren, maar het geld nog niet kunt missen. U schenkt het geld, maar leent het direct terug waarover u dan wel een rente van +/- 6% moet betalen, die niet aftrekbaar is.

Nalatenschap

Nalaten is het erfrechtelijk, bij testament, (mede)verkrijgen van gelden. Deze schenkingen zijn vrij van successierechten voor een ANBI. U kunt in uw testament Schildklier Organisatie Nederland als (mede)erfgenaam voor een bepaald deel van uw nalatenschap opnemen. Dit erfdeel zal door de stichting beneficiair worden aanvaard, dat wil zeggen alleen wanneer het positief blijkt. Voor de volledigheid wijzen wij u er op dat iedere beoogd erfgenaam het recht heeft om bij openvallen van een nalatenschap deze niet te aanvaarden. Wij raden u dan ook sterk aan om in (hetzelfde) testament een alternatieve regeling te treffen.

Legaat

U kunt ook gelden schenken door een legaat te vestigen. Een legaat is een vast geldbedrag of een bepaald percentage van uw nalatenschap, eventueel aangepast aan de inflatie. Bij een legaat kan de stichting niet worden geconfronteerd met schulden uit de nalatenschap.

www.testamenttest.nl

ANBI

SON is al is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat op giften en nalatenschappen geen schenkings- respectievelijk successierechten worden geheven. Ook kunnen de donateurgelden als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd.

Lees hier meer over de ANBI publicaties.

Advertenties

De website(s) van Schildklier Organisatie Nederland toont geen enkele vorm van advertenties.

Meer informatie