Waarom de Schildklier Organisatie Nederland in uw testament?

Door de Schildklier Organisatie Nederland op te nemen in uw testament helpt u ons bij onze doelstelling om de kwaliteit van leven voor patiënten te verbeteren. Dat gebeurt door belangenbehartiging, het geven van informatie en het organiseren van lotgenotencontact.

U kunt ervoor kiezen de Schildklier Organisatie Nederland te helpen bij het bereiken van haar doelstelling en haar tot erfgenaam te benoemen (erfstelling) of een legaat op te nemen in uw testament.

Wat is een legaat?

Een legaat is een beschikking in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan de Schildklier Organisatie Nederland.

Als u de Schildklier Organisatie Nederland tot legataris in uw testament wilt benoemen, is daarvoor de hulp van een notaris noodzakelijk. Wijzigingen aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk. Ook daarvoor moet u bij de notaris zijn.

Wat is een erfstelling?

Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van uw bezit dat door middel van uw testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u de Schildklier Organisatie Nederland in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat de stichting in aanmerking komt voor (een deel van) de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Speciale regeling belasting

Over nalatenschappen moet – boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag – belasting worden betaald. Voor goede doelen die door de overheid zijn erkend, wordt geen belasting gerekend (ANBI). U bent er dus zeker van dat de gehele geldsom die u nalaat daadwerkelijk bij de Schildklier Organisatie Nederland terecht komt.

Een testament opmaken

Een testament laten opmaken is makkelijker dan u denkt. Een oriënterend gesprek van een half uur met de notaris is gratis. De kosten van een testament opmaken zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer uw testament, hoe kostbaarder. U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, om uw identiteit te bevestigen. Heeft u geen testament opgemaakt, dan erven uw kinderen. Heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden. Als u geen erfgenamen heeft, gaat alles wat overblijft naar de Staat.

De notaris

Voor u besluit over te gaan tot het opstellen van een erfstelling of een legaat, wilt u hier waarschijnlijk goed over nadenken. Uw notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij de Notaristelefoon (0900 - 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur, 80 cent per minuut) of op www.notaris.nl.