Help de Schildklier Organisatie Nederland met een schenking!

Misschien heb je er al wel eens aan gedacht om een bijdrage te leveren aan de Schildklier Organisatie Nederland? Een manier om dit te doen is door schenken. Dit kan door het schenken per notariële akte of een éénmalige schenking.

Bankrekening Rabobank NL67 RABO 0173 6491 22
T.n.v. Schildklier Organisatie Nederland

Schenken per notariële akte

Dat houdt in dat je een vast bedrag schenkt voor minimaal vijf jaar, waarmee je ons financiële zekerheid geeft en ons structureel helpt. Je laat éénmalig een notaris de akte opmaken waarin het bedrag dat je wil schenken wordt vastgelegd. Een fiscaal aantrekkelijke manier van het schenken per notariële akte, ook wel lijfrente schenking genoemd, is dat je tot 52% van je gift terug kan krijgen van de belasting!

De voordelen van schenken per notariële akte

  • met een éénmalig opgestelde notariële akte help je de Schildklier Organisatie Nederland voor een periode van tenminste vijf jaar
  • het bedrag dat je schenkt is 100% aftrekbaar van je belastbare inkomen
  • tot maximaal 52% van je schenking krijg je terug van de belasting (dit is afhankelijk van inkomen en leeftijd)
  • voor een periodieke schenking (schenking per notariële akte) geldt géén beperking. Dus ook als je minder dan 1% van je verzamelinkomen schenkt per notariële akte, kan je dit bedrag aftrekken van de belasting

Recht op reguliere belastingaftrek

Ook als je recht hebt op reguliere belastingaftrek, is een notariële akte interessant. In Nederland mag je giften, als ze liggen tussen de 1 en 10% van je verzamelinkomen met een minimaal bedrag van 60 euro, aftrekken van de belasting. Als je een notariële akte hebt, mag je ook het gedeelte onder de 1% aftrekken.

Notaris

Een notaris kan je adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over schenkingen kun je terecht bij de Notaristelefoon (0900 - 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of via www.notaris.nl.

Eénmalige schenking

Een éénmalige schenking is van harte welkom bij de Schildklier Organisatie Nederland. Ook met een éénmalige schenking help je ons onze doelstellingen te bereiken. Als je gift tussen de 1 en 10% van je verzamelinkomen ligt, mag je in Nederland je gift aftrekken van de belasting.

Voor een éénmalige schenking geldt voor de fiscale aftrekbaarheid een minimum- en een maximumgrens. Als het jaartotaal van alle schenkingen die je doet aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) meer is dan 1% procent van je bruto inkomen, kan je het bedrag boven die 1% van de belasting aftrekken (met een minimum van 60 euro per jaar). Het maximumbedrag dat je mag aftrekken is 10% van je bruto inkomen.

Wilt u meer informatie over 'eenmalig schenken' stuur een e-mail.