Help de Schildklier Organisatie Nederland met een schenking!

Misschien hebt u er al wel eens aan gedacht om een bijdrage te leveren aan de Schildklier Organisatie Nederland? Een manier om dit te doen is door schenken. Dit kan door een éénmalige schenking.

Bankrekening Rabobank NL05 RABO 0138 545162
T.n.v. Schildklier Organisatie Nederland

Eénmalige schenking

Een éénmalige schenking is van harte welkom bij de Schildklier Organisatie Nederland (SON). Ook met een éénmalige schenking helpt u  ons onze doelstellingen te bereiken. 

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting
Uw gift aan Schildklier Organisatie Nederland is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als u deze kunt aantonen met bankafschriften of betaalbewijzen én als het jaarbedrag boven een bepaalde drempel uitkomt. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst of neem contact op via info@schildklier.nl.

SON is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).