Publiek

De medische informatie op deze website is bedoeld voor patiënten, hun naasten, zorgverleners, (para)medici en professionals, die direct of indirect te maken hebben met een schildklieraandoening.

Doel

De informatie is bedoeld als hulp bij de diagnose en behandeling van schildklieraandoeningen.
Lees verder de voorwaarden voor het gebruik van (de informatie op) deze website in de disclaimer.

Aan bod komen aandoeningen, klachten, diagnose, onderzoek en behandelingen.
De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Medische inhoud

Vrijwilligers van SON hebben bij de samenstelling en redactie van de medische inhoud van de website onder andere gebruikgemaakt van:

  • Brochures van Schildklier Organisatie Nederland
  • Richtlijn overzicht
  • Spreekuur Thuis Schildklierafwijkingen (uitgave 2008)
  • Thuisarts.nl (patiënteninformatie ontwikkeld door NHG)
  • NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (uitgave 2013)
  • NIV-Richtlijn Schildklierfunctiestoornissen (uitgave 2012)
  • Landelijke richtlijn Schildkliercarcinoom (uitgave 2015)
  • Aanvullende informatie is op de pagina aangegeven met bronvermelding en hyperlinks

De medisch-wetenschappelijk adviesraad (MAR) van SON heeft de medische inhoud gecontroleerd.

HONcode

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Wij voldoen aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier.

Zoek betrouwbare HONcode gezondheidgerelateerde websites: