Help ons u steunen: Word donateur en/of vrijwilliger!

 

Alleen met uw steun kan Schildklier Organisatie Nederland haar werk voortzetten.

Steun kan bestaan uit bijdragen van donateurs, giften en uit het vele werk van vrijwilligers.

Zonder geld is er geen blad, geen website, zijn er geen bijeenkomsten met informatie en lotgenotencontact.
Maar vooral ook geen voorlichting, geen overleg met sociale partners, geen belangenbehartiging, geen/minder onderzoek, geen patiëntgerichte inbreng bij (medische) richtlijnen, etcetera.

Voor alle schildklierpatiënten; voor u, uw (klein)kinderen, uw familie, uw gezin!

Zonder vrijwilligers kan dit alles niet worden gerealiseerd...

Met € 30,75 per jaar* maakt u het al mogelijk dat wij al deze taken met hart en ziel verzorgen!ig online doneren? klik hier!

Kijk hier hoe u SON (eenmalig) financieel kunt steunen.

Lees hier meer over het donateurschap.  

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie.
Bekijk het overzicht op de website van Patientenfederatie Nederland.

 

* Voor 2017 vragen wij een bijdrage van € 34,00, bij automatische incasso € 30,75.