In Nederland wordt al sinds jaren pasgeboren baby's gescreend op een mogelijke schildklieraandoening door de hielprik. De screening kan aantonen dat er een aangeboren schildklierafwijking bestaat: CHT (of indirect Centrale-CH (CHP).

Op elke leeftijd kunnen schildklieraandoeningen zicht ontwikkelen en ontdekt worden. Bij kinderen zien we dezelfde niet-aangeboren schildklieraandoeningen als bij volwassenen, maar met specifieke problemen die passen bij hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.

Aangeboren schildklieraandoening

CHT

Elk jaar worden zo'n 80 kinderen geboren met een aangeboren schildklierafwijking: Congenitale Hypothyreoïdie (CHT). Zouden deze kinderen niet worden gevonden / behandeld, dan zou dat ernstige gevolgen hebben voor hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Door snel de aandoening te ontdekken en meteen de behandeling te starten kunnen deze ernstige gevolgen worden voorkomen.

Centrale-CH

Het tekort aan schildklierhormoon kan ook het gevolg zijn van Congenitale Hypopituïtarisme (Centrale-CH). Bij deze aangeboren aandoening functioneert de hypofyse niet of niet optimaal, waardoor de patiënt uitval heeft van één of meerdere hormonen. Daarbij gaat het om de volgende hormonen: schildklierhormoon, groeihormoon, bijnierschorshormoon en het geslachtshormoon.

Niet-aangeboren schildklieraandoening

Verworven schildklieraandoeningen (zoals de hyper- en hypothyreoïdie en zelfs kanker) kunnen ook al bij jonge kinderen ontstaan. Voor deze kinderen, hun (groot)ouders en verzorgers staan we stil bij de gevolgen op hun jonge leeftijd van de schildklieraandoening, naast de specifieke algemene klachten en behandeling.

Jongeren binnen SON
Aansluitend op de groep 'tieners'  is er ook een jongere beweging SjONg binnen de gelederen van SON. Deze werkgroep organiseert bijeenkomsten voor jonge mensen van 18 tot 35/40 met een schildklieraandoening en is vooral gericht op zaken waar  je in deze leeftijdsgroep het meeste tegen aanloopt: relaties, studie, werk, gezin, kinderen krijgen, etcetera.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met kind@schildklierorganisatie.nl.