Schildklieraandoeningen

Niet-aangeboren Schildklieraandoeningen

Net als bij volwassenen kan het bij een kind een lange weg zijn, om van 'vage' klachten bij een schildklieraandoening uit te komen. Kleine kinderen kunnen moeilijk verwoorden hoe ze zich voelen; weten ook niet wat 'normaal' is. Dat laatste maakt ouders vaak ook onzeker. Vooral in de (peuter) puberteit of bij groei/ontwikkelstuipen.

Navraag bij de opvang of school naar de observaties kan een goede manier zijn om een 'second' opinion te krijgen van iemand die gewend is met (veel) kinderen om te gaan.
Het kind kan klagen over vermoeidheid en 'geen zin' hebben. Het kan ook juist druk of onrustig zijn en moeilijk stil kunnen zitten. (En onterecht gezien worden als een 'druk' kind of zelfs met ADHD.)
Kijk in het menu bij 'klachten' voor de meest geziene klachten van kinderen met hypothyreoïdie of hyperthyreoïdie.

Oproep nieuwe leden werkgroep Kind

Vertegenwoordigers kinderen met niet-aangeboren schildklieraandoening 

Op dit moment bestaat de werkgroep nog uitsluitend uit ouders van kinderen met een aangeboren schildklieraandoening. Graag willen we de werkgroep uitbreiden met vertegenwoordigers van ouders van kinderen met een niet-aangeboren schildklieraandoening.
Interesse of vragen: stuur een mail naar vrijwilligers@schildklier.nl.

Kinderen kunnen CHT, Struma, Hashimoto of Graves hebben, net als volwassenen. Kinderen met CHT (aangeboren schildklieraandoening) krijgen over het algemeen al als baby door de hielprik-screening hun diagnose. Maar schildklierklachten kunnen ook op elke latere leeftijd ontstaan, wat een (snelle) diagnose moeilijk maakt.

Schildklierklachten kunnen thuis, maar vooral op school en op schoolprestaties een grote invloed hebben. Informeer de school dus als uw kind een schildklieraandoening heeft.

Bij kinderen met een schildklieraandoening wordt vaak gezien dat ze een achterstand in de groei hebben. Zodra de behandeling wordt gestart, halen ze deze achterstand over het algemeen weer in. 
Het begin van de puberteit kan zijn vertraagd of juist vervroegd zijn.

Een goede manier om klasgenootjes in te lichten kan - zeker op de lagere school - een spreekbeurt zijn. Kijk bij Kidz Only voor tips en voorbeelden (deels alleen toegankelijk voor donateurs).