Schildklier Organisatie Nederland zet zich in voor de belangen van schildklierpatiënten in het algemeen en van haar donateurs in het bijzonder. De activiteiten zijn gericht op verbetering van de zorg en het welzijn van de patiënten.

De stichting is onder meer lid van binnenlandse en buitenlandse koepelorganisaties en heeft contact met andere schildklierorganisaties.

Lidmaatschappen

Schildklier Organisatie Nederland is lid van de:

  • Chronische zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad)
  • Thyroid Federation International (TFI)

Internationale Patiëntenorganisatie

Overheid

Gezondheid, zorg en werk

Met allerlei vragen over gezondheid, zorg en werk kunt u terecht op de website www.rijksoverheid.nl.

Denk aan vragen over het persoonsgebonden budget, patiëntenrechten, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) of de Wet Arbeidsongeschiktheid en Inkomen (WIA).

U kunt uw vragen telefonisch stellen via het gratis telefoonnummer 0800-8051 op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen via het contactformulier.

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) garandeert uw rechten ten opzichte van medische hulpverleners zoals artsen. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar.

In de WGBO staan de rechten en plichten die bij zo'n behandelingsovereenkomst horen. Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. Op deze website vindt u in de vorm van vraag & antwoord veel tips over de rechten en plichten van arts en patiënt. Maar ook vindt u daar informatie over hoe u een gesprek kunt aangaan met uw arts.