Robin Peeters

Prof. dr. Robin P. Peeters gaat in op het thema van de Week van de Schildklier 'Optimaal instellen luistert nauw' (14-18 mei). Prof. Peeters is internist-endocrinoloog in het Erasmus MC in Rotterdam en lid van de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad van SON.

In Nederland worden ruim 500.000 mensen met een schildklieraandoening behandeld met schildklierhormoon. Hoewel we weten dat een goede instelling belangrijk is voor het welbevinden van de patiënt, blijkt helaas in de praktijk dat een groot deel van de patiënten niet goed is ingesteld.

Van 15 tot en met 21 mei jl. vond de jaarlijkse Week van de Schildklier plaats (#WvdS2017) met als thema ‘Je bent meer dan je schildklieraandoening!’. 

Tijdens de Week van de Schildklier stonden op meer dan 20 plaatsen in het hele land herkenbare SON-informatiestands. Van Assen tot Goes, Van Lelystad tot Sittard-Geleen. Tientallen vrijwilligers van SON waren actief, hoorden ervaringen, deelden ervaringskennis en beantwoordden vragen.

De Week van de Schildklier 2017 vindt plaats van 15 t/m 21 mei.

In deze Week, die elk jaar wordt georganiseerd, wordt er landelijk aandacht gevraagd voor de verschillende aspecten van het dagelijks leven van veel schildklierpatiënten en hun familie. SON organiseert dan extra activiteiten voor mensen met een schildklieraandoening, hun naasten en andere belangstellenden.

Dit jaar is het thema:

‘Je bent meer dan je schildklieraandoening’.

Huisartsbeursprijs 2016

Met het thema “Kinderen en jongeren met een verworven schildklieraandoening” bereikte SON een speciaal en jong(er) publiek. Naast enkele honderden bezoekers op de 18 stands in het hele land trokken ook de informatiebijeenkomsten belangstelling. Het thema werd ingeluid door Dr. Paul van Trotsenburg (kinderarts-endocrinoloog AMC) op de startbijeenkomst en uitgeluid door de SjONg-borrel voor jongeren van 18-35 jaar te Utrecht op 28 mei.

Van 23 tot en met 28 mei 2016 is het de Week van de Schildklier. Dit jaar is het thema 'Kinderen en jongeren met Verworven Schildklierproblemen'.

De Schildklier Organisatie Nederland (SON) geeft in deze week voorlichting aan schildklierpatiënten, naasten van schildklierpatiënten en andere belangstellenden.

Schildklieraandoeningen bij kinderen

Er zijn aangeboren en niet-aangeboren schildklierafwijkingen. Deze laatste, ook wel een verworven schildklieraandoening genoemd, ontwikkelen zich op latere leeftijd.