afvallen

Een van de meest opvallende en vervelende kenmerken van een trage schildklier is gewichtstoename. Toch is er nog weinig onderzoek gedaan naar dit fenomeen.

In het onderzoek van Dr. Elizabeth Pearce (Boston University School of Medicine in Massachusetts) en collega dr. Michael T. McDermott (University of Colorado School of Medicine, Aurora) werd onderzocht of en hoeveel, van het gewonnen gewicht weer wordt verloren bij de behandeling van de hypothyreoïdie. 


Het betreft een dossierstudie van patiënten met alleen primaire hypothyreoïdie. Dit was een groep van 101 patiënten, met een gemiddelde leeftijd van 48 en 71% was vrouw.

Resultaten

De gemiddelde (mediaan) TSH van de groep daalde van 48 naar 2.3 mIU/L. Gemiddeld (mediaan) woog men 70.6 kg, en verloor geen gram. Mensen die wel gewicht waren verloren (52%), verloren gemiddeld 3.8 kg.
Factoren in de oorzaak van de hypothyreoïdie waren in de groep al uitgesloten. Factoren als opleidingsniveau, leeftijd, ras, sexe, initiële TSH, etc. bleken niet van invloed op de kans en hoeveelheid gewichtsverlies.
Omdat het om een studie naar dossiers in het verleden ging, kan er niet worden vergeleken met het gewichtsverlies van een 'gezonde' controlegroep. In het algemeen wordt gezien dat bij het toenemen van de jaren ook de kilootjes toe nemen.

De langstlopende studie die werd bekeken betrof 18 patiënten die 24 maanden lang werden gevolgd. De eerste zes maanden in de behandeling werd er een kleine afname van het gewicht geconstateerd, maar na 24 maanden waren de meeste weer terug op het begin gewicht.

Antistoffen

Een eerder onderzoek (Jonklaas, 2011) toonde aan dat schildklierpatiënten na een schildklierverwijdering meer aankwamen dan patiënten met de Ziekte van Hashimoto of met een te snelle schildklier na behandeling. En deze gewichtstoename was het sterkst bij vrouwen in de menopauze. 

Conclusie

Als belangrijkste reden voor het niet-afvallen of niet naar verwachting afvallen, verwachten de onderzoekers de oorzaak te moeten zoeken in de inname van calorieën ten opzichte van een verbetering/toename van het metabolisme tijdens rust, enige tijd na een goede behandeling van hypothyreoïdie. Een uitzondering op deze regel leek een groep schildklierkankerpatiënten te zijn. Na de verwijdering van de schildklier en de behandeling met een onderdrukte TSH was de gewichtstoename beperkter.

Het wordt dus tijd dat er een zogenaamd double-blind onderzoek wordt verricht naar het gewicht van de hypotheoot.

Referenties