Rapport Kleine Klier

Problemen met de schildklier kunnen van grote invloed zijn op zwanger worden en de zwangerschap. Schildklier Organisatie Nederland (SON) wil daarom aandacht voor de schildklier bij vrouwen die een zwangerschapswens hebben of in verwachting zijn. Conclusies uit het kwalitatieve onderzoek 'Een kleine klier met grote gevolgen' helpen hierbij. 

Donderdag 19 februari 2015 werd het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport door SON-directeur Rietje Meijer uitgereikt aan Marieke Bos, huisarts in Weesp. Zij nam het rapport in ontvangst namens de Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen (VVAH).

Screening

SON pleit voor standaardonderzoek naar schildklierwaarden bij alle zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens. Volgens SON handelen nog teveel professionals niet conform de richtlijnen die gelden bij zwangerschap van (mogelijke) schildklierpatiënten. Onderzoek vindt niet of onvoldoende plaats. Ook is er betere voorlichting aan vrouwen nodig over de rol van de schildklier bij vruchtbaarheid en zwangerschap. Dit dienen zorgverleners op te pakken. 

Werk aan de winkel dus', concludeert directeur van SON, Rietje Meijer. 'Dit rapport geeft patiënten een stem en maakt de urgentie duidelijk voor betere zorg. Wij gaan er de boer mee op.'

Er is meer kennis nodig onder huisartsen, verloskundigen en apotheken over de rol van medicatie bij zwangerschap en de dosering van schildkliermedicijnen.  

Voor vrouwen met een te snel werkende schildklier ontbreekt een hulpmiddel om de juiste behandeling te kunnen kiezen; en juist daar gelden grote risico's op miskramen, zwangerschapsvergiftiging, vroeggeboorte, laag geboortegewicht en doodgeboorte.

Schrijnende verhalen

'Op basis van de ervaringen in het onderzoeksrapport zou het wenselijk zijn als er standaardonderzoek komt naar schildklierwaarden bij zwangere vrouwen en bij vrouwen met een kinderwens en schildklieraandoening. Dat zou veel problemen voorkomen', zegt  Marieke Bos. 'Daar ben ik van overtuigd. De schrijnende verhalen over vrouwen die jarenlang niet zwanger kunnen worden zijn ook mij bekend. Ik denk dat zorgprofessionals zich te weinig bewust zijn van het belang van de schildklierwaarden voor en tijdens zwangerschap en bevalling. Dit rapport helpt daarbij.' 

Meer informatie

Fotorapportage van de overhandiging:

KleineKlier002 KleineKlier002 KleineKlier002 KleineKlier002 KleineKlier001 KleineKlier002 Onderzoeksrapport presentatie

Foto's: Esther Prinsze