Van 23 t/m 28 mei 2016 is het de Week van de Schildklier met als thema 'Kinderen en jongeren met Verworven Schildklierproblemen'. 

De Schildklier Organisatie Nederland (SON) geeft de hele week overal in het land voorlichting aan schildklierpatiënten, naasten van schildklierpatiënten en andere belangstellenden. Het thema 'Kinderen en jongeren met Verworven Schildklierproblemen' sluit aan op het internationale thema. Bovendien is het een wens van onze Werkgroep Kind om meer aandacht te besteden aan verworven schildklieraandoeningen bij kinderen en jongeren.

Mededeling kinderarts-endocrinologen AMC, 15 januari 2016

Thyrax Duotab (levothyroxine) is vanaf februari 2016 gedurende tenminste een half jaar niet leverbaar. De ervaring van de meeste kinderarts-endocrinologen is dat omzetting naar een ander merk schildklierhormoon bij kinderen zelden problemen oplevert. 

De hielprik maakt het verschil. 

De hielprik helpt sinds 1981 schildklieraandoeningen op te sporen bij pasgeboren baby’s. Sindsdien testen jaarlijks ongeveer 80 zuigelingen positief op CHT. Zij worden meteen behandeld met schildklierhormoon. Maar wat als je geboren bent met CHT voor 1981? 

Rapport Kleine Klier

Problemen met de schildklier kunnen van grote invloed zijn op zwanger worden en de zwangerschap. Schildklier Organisatie Nederland (SON) wil daarom aandacht voor de schildklier bij vrouwen die een zwangerschapswens hebben of in verwachting zijn. Conclusies uit het kwalitatieve onderzoek 'Een kleine klier met grote gevolgen' helpen hierbij. 

Een ervaringsverhaal van Linda Ramaker-Goseling 

Na een erg snelle bevalling is onze dochter Bente geboren, na een zwangerschap van 37 weken. Direct na de geboorte had Bente wat moeite met ademhalen, waardoor zij direct naar de afdeling Neonatologie werd gebracht, om goed gecontroleerd te worden door de kinderarts. Die achtte Bente in orde en na een paar uurtjes mocht ze gewoon naar de kraamafdeling.