Dr. Marco Medici

Internationale onderzoeksbeurs voor dr. Marco Medici

Als het aan dr. Marco Medici ligt, hebben we straks een beter idee wat voor de individuele patiënt zijn persoonlijke ‘normale’ schildlierwaarden zijn, wat dus tot een effectievere behandeling kan leiden.

De Amerikaanse schildklierorganisatie American Thyroid Association (ATA) heeft een onderzoeksbeurs toegekend aan dr. Marco Medici, werkzaam in het Erasmus MC. Het onderzoek is erop gericht om voor het individu te voorspellen wat diens schildklierwaarden zouden moeten zijn (het individuele setpoint) en zo de behandeling beter te kunnen afstemmen; personaliseren. 

Proefschrift Korevaar

Niet alleen een tekort aan schildklierhormoon kan leiden tot verminderde ontwikkeling van de hersenen van een ongeboren kind of zwangerschapscomplicaties als vroeggeboorte en zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie), ook een teveel aan schildklierhormoon kan mogelijk schadelijk zijn. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van promovendus Tim Korevaar, verbonden aan het Schildkliercentrum van het Erasmus MC.

De oogziekte van Graves is een zeer nare ziekte met grote impact. Onderzoekers brachten in kaart welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van deze ziekte. Wanneer we weten welke factoren van ertoe bijdragen dat iemand de oogziekte ontwikkelt dan kan dit de behandelwijze veranderen. Hopelijk is dit een eerste aanzet tot het voorkomen van de ziekte in de toekomst.

Dr. Frederik Hes (Klinische Genetica, LUMC), prof. Hans Morreau (Pathologie, LUMC) en prof. Thera Links (Endocrinologie, UMCG en daarnaast lid van de MAR van SON) hebben een subsidie van 353.647 euro ontvangen van de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Zij gaan dit geld inzetten voor hun project ‘Genetische achtergrond schildklierkanker bij kinderen’.

Layal Chaker

Stoornissen in schildklierfunctie zijn gerelateerd met cardiovasculaire aandoeningen zoals hart- en herseninfarcten. Het is echter onbekend in hoeverre er ook een verband is tussen schildklierfunctie en plotse hartdood.