CBG- onderzoek kwaliteit Thyrax - keywords

Op 30 juli 2015 heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)  de resultaten van het kwaliteitsonderzoek van Thyrax Duotab in de doordrukstrips gepubliceerd op hun website.

Kort samengevat is de conclusie van het CBG dat

 • De kwaliteit van de tabletten onverminderd goed is
 • De tabletten in de doordrukstrips iets stabieler zijn, waardoor waarschijnlijk meer levothyroxine wordt afgegeven
 • De klachten die opgetreden zijn vergelijkbaar zijn met de overstap op een ander merk.

Het CBG heeft nog wel aan producent Aspen Pharma gevraagd om een aantal punten te verhelderen.
SON heeft de resultaten van het onderzoek samen met Lareb en de Nederlandse Hypofysestichting besproken met het CBG. In onze onderstaande reactie hebben wij ook de recente publicatie van de enquête van Lareb meegenomen.

Stand van zaken:

De onderzoeken (CBG en Lareb) geven het volgende beeld:

 • Het overgrote deel van de gebruikers is tevreden met Thyrax
 • Een substantiële groep gebruikers heeft problemen gehad met de overstap van potje naar blister
 • De patiëntmeldingen zijn cruciaal geweest om de problemen te signaleren en te kunnen onderzoeken
 • Van deze laatste groep heeft ongeveer 2/3 klachten gehad die wijzen op een te hoge dosering
 • De overige 1/3 van de klachten is hiermee niet te verklaren. Samen met CBG en Lareb hebben wij gekeken waar de oorzaak kan liggen. Hopelijk komt hier meer duidelijkheid na beantwoording door Aspen Pharma van de openstaande punten

Conclusies en aanbevelingen SON en Hypofysestichting

 • Het grootste deel van de opgetreden klachten komt overeen met het switchen van medicatie. Ook dan ervaren gebruikers klachten die op onder- of overdosering wijzen
 • Het ontstaan van klachten door medicatiewijzigingen heeft een grote impact op de gezondheid en kwaliteit van leven van schildklierpatiënten
 • Stop nooit zomaar met de medicatie, hebt u klachten: overleg met uw arts en pas de dosering eventueel aan
 • Blijft u klachten houden, overleg met uw arts welke omstandigheden nog meer invloed kunnen hebben. Zie ook het artikel in Schild magazine van juni 2015 (gratis voor donateurs SON)

De problemen rond Thyrax tonen opnieuw aan dat wisselen van soort medicatie/merk tot problemen kan leiden.