Het onderzoekvoorstel naar de gevolgen van het overstappen op een ander schildkliermedicijn dan Thyrax Duotab is door ZonMw gehonoreerd. 

Dit werd op vrijdag 20 mei 2016 bekend. VWS heeft ZonMw verzocht het onderzoek te financieren. Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) hebben zich samen sterk gemaakt om dit onderzoek te realiseren en zijn erg blij met de toekenning.

350.000 schildklierpatiënten stappen over

Als gevolg van productieproblemen moeten in Nederland circa 350.000 schildklierpatiënten, die vaak al jaren gewend waren Thyrax Duotab te gebruiken, noodgedwongen overstappen op andere middelen. Op dit moment zijn duizenden patiënten bezig met deze overstap. Deze overstap leidt mogelijk tot meer klachten zoals extreme vermoeidheid, hinderlijke darmklachten, drukkende pijn in het hoofd en moeite met concentreren. Ook is er mogelijk een effect op de schildklierhormoonconcentratie in het bloed. Deze onduidelijkheid geeft bezorgdheid en onzekerheid bij patiënten en zorgverleners. Daarom gaan onderzoeksinstellingen PHARMO en NIVEL onderzoek uitvoeren.

Onderzoek in twee delen

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Een medisch deel naar de gevolgen voor de bloedwaarden, het andere deel onderzoekt de ervaringen van mensen die de overstap maken. De twee elkaar aanvullende onderzoeksvoorstellen zijn in nauw overleg met diverse partijen in het veld, zoals patiëntenorganisatie SON, de NVE, Bijwerkingencentrum Lareb en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) tot stand gekomen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) wordt betrokken bij de uitkomsten. Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen zorgverleners hun patiënten vervolgens zo goed mogelijk adviseren en monitoren bij het overstappen op een ander merk schildklierhormoon.

Looptijd tot eind 2016, tussenresultaten eerder verwacht

De voorbereidingen voor het onderzoek dat tot einde 2016 duurt, zijn in volle gang. Tussenresultaten worden eerder, binnen enkele maanden, verwacht zodat behandelend artsen en patiënten deze kunnen benutten bij de overstap. Begin juni 2016 wordt op de websites van SON en NIVEL bekendgemaakt hoe mensen aan het onderzoek kunnen deelnemen. Vragen en opmerkingen kunnen nu al worden gemeld op thyrax@nivel.nl.

Meer informatie