jodiumprofylaxe

Ook schildklierpatiënten kunnen de jodiumpil gebruiken, op het moment dat dit door de overheid wordt voorgeschreven in geval van een nucleaire calamiteit, adviseert prof. dr. Peeters (MAR). 

Onlangs konden we in diverse media lezen dat de overheid jodiumtabletten gaat verstrekken. Er was al jodium verspreid onder mensen die binnen een zone van 20 km van een kerncentrale wonen, maar nu worden ook jodiumtabletten verstuurd naar mensen onder de 18 jaar in een zone tot 100 km van een kerncentrale. 

SON-werkgroep Overijssel organiseerde in Isala Zwolle een informatie-avond op woensdagavond 19 april 2017. Een succesvolle avond met ongeveer 50 geïnteresseerde bezoekers. Omdat schildklierkanker een relatief zeldzame aandoening is zijn we zeer tevreden met dit aantal. De mensen kwamen uit alle hoeken van het land.

Drie artsen, allen verbonden aan Isala Zwolle, zijn aan het woord geweest. Dr. Mijnhout heeft uitgebreid uitleg gegeven over de schildklierknobbel. Ze vertelde dat de schildklierknobbel in de meeste gevallen goedaardig is. Verder legde ze het verschil uit tussen de verschillende typen schildklierkanker, o.a. het papillair en folliculair carcinoom. Dr. Franken ging dieper in op schildklierkanker en de behandelingen die de patiënten kunnen ondergaan. Als laatste gaf dr. Jager uitleg over jodiumtherapie, wat het effect is op het lichaam en hoe de behandeling precies verloopt. Ter illustratie gebruikten de artsen een powerpointpresentatie waarin verschillende foto’s en schema’s getoond werden. 

Multidisciplinair

Dr. Franken schetste de multidisciplinaire manier van werken in Isala Zwolle als het gaat om schildklierkanker. Zo is onder meer standaard de verpleegkundig consulent Herma Westerhof betrokken. Herma gaf aan dat zij kan zorgen voor meer inzicht in het traject en daarmee onzekerheid verminderen. Onder andere door samen het Patienten Informatie Dossier door te nemen. Maar men kan ook bij haar terecht voor een luisterend oor. Van groot belang bij schildklierkanker omdat het voor de meeste mensen een grote emotionele impact heeft. Dit bleek ook uit de Zelftest 'Kwaliteit van leven' (lees meer hieronder).

Na de lezingen kregen patiënten de kans om vragen te stellen aan de artsen. De terugkomst van Thyrax riep bijvoorbeeld nog veel vragen op. Dr. Franken gaf aan dat het afgeraden wordt om terug te gaan naar Thyrax als men zich nu goed voelt. Ook de apotheek mag niet ineens weer Thyrax meegeven. Accepteer dit niet! Er moet altijd overlegd worden met de behandelend arts.

Het is een zeer interessante en inspirerende avond geweest. We hopen nog veel van deze avonden te mogen organiseren. De artsen mochten als dank een fles wijn en een boeket bloemen in ontvangst nemen.

Uitgebreide informatie over schildklierkanker vindt u hier op onze website. Ook is er een brochure over schildklierkanker verkrijgbaar via SON. 


Zelftest 'Kwaliteit van leven' 

zelftestbuttonTwintig personen met schildklierkanker hebben op deze avond op ons verzoek de Kwaliteit van leven-zelftest ingevuld. In deze test kun je op 8 categorieën (4 klachten en 4 situaties) aangegeven of je last of problemen ervaart en hoevéél. De uitkomst kan een signaal zijn voor de invuller dat er wellicht een verbeterslag te maken is op bepaalde punten. Scoor je relatief hoog op een bepaalde klacht of situatie (last, veel last of zeer veel last), dan kun je kijken of er op dat gebied informatie voor handen is. SON heeft (ervarings)kennis, praktische handvatten en tips gebundeld rond thema’s die belangrijk zijn in het dagelijks leven. We hopen dat dit kan helpen de kwaliteit van je leven te verbeteren.

De uitkomst was als volgt:
Energie/vermoeidheid en stemming/emoties scoren het hoogst, met een relatief hoge score op 'veel last' en 'zeer veel last'. 'Relaties (partner/omgeving)' scoort het hoogst onder de 'situaties'. Het is zeer wel denkbaar dat er een relatie is tussen de twee. 

Omdat het om een klein aantal deelnemers gaat, moeten we zeer voorzichtig zijn met conclusies trekken, maar dat schildklierkanker een grote impact heeft op patient én zijn omgeving mogen we wel aannemen.

Wilt u ook de zelftest doen? Ga naar de Zelftest-pagina

 

SKK 19042017 7SKK 19042017 7SKK 19042017 7SKK 19042017 7

SKK 19042017 7

In het UMC Utrecht is voor de 100e keer een schildklieroperatie met behulp van een robot uitgevoerd.
Patiënten hebben met deze manier van opereren een cosmetisch beter resultaat. Ze houden er geen opvallend litteken in de hals aan over, maar slechts een klein litteken in de oksel.

In 2015 komt de nieuwe Richtlijn Schildklierkanker uit. Hoe komt zo'n richtlijn eigenlijk tot stand? Wie bepaalt wat erin komt? En wat zijn de belangrijkste punten die erin staan? MAR-lid, prof. dr. Thera P. Links legt het uit.

Artsen die betrokken zijn bij de behandeling van schildklierkanker proberen de stand van zaken met betrekking tot deze behandeling zo helder mogelijk te verwoorden in de richtlijn. De artsen maken deel uit van een werkgroep van twintig leden: mensen uit verschillende ziekenhuizen in Nederland - academisch en niet-academisch - die door hun beroepsvereniging worden afgevaardigd om mee te werken aan de richtlijn. Een officiële functie dus. In de werkgroep zitten ook verpleegkundigen en patiënten. Het hele proces wordt ondersteund door medewerkers van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Anke van Haften werd in schildklierkringen bekend door haar wekelijkse columns op de website van SON. Haar persoonlijke verhalen zijn nu gebundeld in het boek Goede kanker bestaat niet! ‘Dat ik een verschil kon maken door mijn verhaal te vertellen, heeft me veel goed gedaan.’

In 2012 kreeg Anke van Haften de diagnose schildklierkanker. Zo’n beetje de eerste woorden die ze daarna te horen kreeg waren: ‘Gelukkig heeft u een goede kanker.’ Deze uitspraak is haar altijd bijgebleven en ze gebruikte hem voor de titel van haar boek: Goede Kanker bestaat niet!, een bundeling van de columns die ze schreef op de website van SON.