Onlangs is het overzichtsartikel 'Onbegrepen beweegklachten bij behandelde hypothyreoïdie', van de hand van Jeannette Lankhaar1) verschenen in het huisartsentijdschrift Modern Medicine.

"Het artikel geeft een beeld van de aanhoudende (beweeg)klachten bij hypothyreoïdie ondanks langdurige, adequate hormonale substitutietherapie, en wordt daarbij ondersteund door het recent gepubliceerde systematische review. Door gerichte stimulering van sport en een actieve leefstijl kan de vicieuze cirkel van langdurige bewegingsarmoede doorbroken worden, waarna het artikel verder gaat met sportadviezen, gericht op de doelgroep."

Bijscholing

Op 22 januari 2015 geeft Prof. dr. Frank Backx een presentatie over dit onderzoek tijdens de PAO-H nascholing voor huisartsen. Deze dag is gericht op het blijven bewegen bij ziekte en zal gevolgd worden door ongeveer 150 huisartsen. Ook weer een mooi moment om het (onderkende) probleem bij huisartsen onder de aandacht te brengen en een goede tip voor je (behandelend) huisarts!

Het artikel (zie bijlage) is geschreven voor artsen, maar is ook voor leken nog redelijk goed te volgen. 

Bewegen met een trage schildklier

De introductie illustreert de omvang van de groep schildklierpatiënten, met name degenen met hypothyreoïdie. En de aantallen nemen toe. Levothyroxine staat al jarenlang in de top 10 verstrekte geneesmiddelen in Nederland. Voor goede beschrijvingen en beslismomenten voor de behandeling wordt er verwezen naar de richtlijnen van de NHG en NIV. Maar dat deze behandeling vaak nog steeds gepaard gaat met restklachten - beweegklachten in het bijzonder - krijgt nog niet voldoende aandacht. 

Zeker de klachten van een laat ontdekte langzame schildklier veroorzaakt dat mensen steeds minder zijn gaan bewegen; het lukte gewoon niet meer door de vermoeidheid en klachten. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel van langdurige bewegingsarmoede. 

Individuele sport

Op zich kan de schildklierpatiënt aan elke sport (weer) deelnemen. Al zal een teamsport vaak moeilijker te volgen zijn en voor een individuele sport worden gekozen. Individueel kan de belasting in het eigen tempo worden opgevoerd en rekening worden gehouden met het individuele startniveau en het voorkomen van overbelasting. 

Sportmedisch onderzoek

Een preventief sportmedisch onderzoek (meestal geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekering) kan een goed beeld geven van de uitgangssituatie en tot een zo verantwoord mogelijk sport-en beweegadvies leiden. 
Uiteindelijk zou de schildklierpatiënt met hypothyreoïdie door een verantwoorde begeleiding het bewegen kunnen gaan opbouwen en zo van de gezonde effecten van beweging te kunnen profiteren. 

Bron: huisartsentijdschrift Modern Medicine, nummer 9 - 2014, blz. 239-242 

  1. Ing. J.A.C. Lankhaar, junior onderzoeker, dr. P.M.J. Zelissen, internist-endocrinoloog, prof. dr. F.J.G. Backx, sportarts en hoogleraar klinische sportgeneeskunde. Afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport en Afdeling Interne Geneeskunde, Sectie Endocrinologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht.