De huisarts is vaak de eerste die de patiënt met een schildklieraandoening ziet. Het is belangrijk dat de ziekte herkend wordt en het juiste behandelingstraject wordt ingezet. Daarom is SON op 2 april a.s. vertegenwoordigd op de huisartsenbeurs in Utrecht. SON gaat het gesprek aan over de patiëntenzorg vanuit het patiënten perspectief.

Natuurlijk gaat SON de huisartsen ook bedanken voor de extra zorg die zij verlenen ten gevolge van het thyraxtekort.

Meer informatie

IVM zoekt deelnemers voor haar patiëntenpanel.

Informatie over beschikbare Thyrax Duotab en vervangende medicatie.

Vragen en antwoorden over de gevolgen van het Thyrax tekort.

SON heeft dagelijks overleg met betrokken partijen over het tekort aan Thyrax. Denk hierbij aan

Op basis van dat overleg is deze update tot stand gekomen.