Samen beslissen in de spreekkamer is Patiëntenfederatie NPCF belangrijk. Deze ambitie wordt breed ondersteund. Van de patiënten zelf tot minister Schippers in overleg met de Tweede Kamer: “Samen beslissen is ongelooflijk belangrijk.” De roep om een gelijkwaardig gesprek waarin arts en patiënt samen beslissen over zorg is groot. Helaas gebeurt dit lang nog niet altijd.

Mijnbijschildklier.nl is een informatieve website voor bijschildklieraandoeningen. Er is een nieuw initiatief opgestart namelijk; www.mijnbijschildklieroperatie.nl. Hiermee wordt voorzien in een informatie behoefte voor mensen met een bijschildklieraandoening.

Mijnbijschildklieroperatie.nl heeft als doel bezoekers te informeren en te ondersteunen in de beeldvorming en keuzes over behandelingen aan de bijschildklier. De meertalige website voorziet in informatie over de ziekten, de operatie, eventuele risico’s en bestaande en alternatieve methoden.

Missie

Schildklierorganisatie Nederland is een door patiënten en betrokkenen gedragen samenwerkingsverband dat streeft naar (h)erkenning en zichtbaarheid van de problemen rond schildklieraandoeningen. Doel is de transformatie van symptoom naar oplossing. SON stimuleert patiënten, betrokkenen en instanties/organisaties om waar nodig tot actie te komen.

De nieuwsbrief juni 2015 is uit! Met onder andere de inhoudsopgave van het juninummer van Schild, informatie over de cyberpoli, mensen gezocht voor een onderzoek, informatie over de Week van de Schildklier, vacatures, agendapunten en nog meer.

Op 1 juni nam SON deel aan de bespreking met patiëntenorganisaties met als doel input te bieden voor de nieuwe richtlijn voor het kosteneffectiviteitsonderzoek farmaceutische zorg. De richtlijn zal worden gebruikt voor het toetsen en toelaten van medicatie door het ministerie van VWS. Met behulp van de richtlijn wordt beoordeeld wat de medicatie toevoegt aan de kwaliteit van leven van patiëntgroepen (en vervolgens wat dat mag kosten-maar daar ging de bijeenkomst niet over).