Ziekenhuis Isala Zwolle

Op 19 april organiseert SON in samenwerking met Isala Oncologisch centrum in Isala Zwolle een informatieavond over schildklierkanker. 

Tijdens deze avond komen drie artsen aan het woord:

  • Dr. G.S. Mijnhout vertelt u over de schildklierknobbel. Dit is een knobbelige vergroting van de schildklier.
  • Dr. A.A.M. Franken gaat uitleg geven over schildklierkanker.
  • Dr. P.L. Jager, nucleair geneeskundige, geeft opheldering over jodiumtherapie. Met jodiumtherapie kunnen achtergebleven of uitgezaaide cellen schildklierweefsel worden vernietigd. 

In verband met de organisatie en het beschikbare aantal zitplaatsen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. Er zijn geen kosten verbonden aan de avond.

Lees meer in de agenda.

 

Schild Magazine maart 2017

Schild is het Magazine van Schildklier Organisatie Nederland - gratis voor donateurs - dat eens per kwartaal verschijnt. 

In deze eerste uitgave van 2017 van Schild staat onder meer informatie over:

TEVA levothyroxine tablet

Deze week meldde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dat levothyroxine TEVA 25 mcg en 75 mcg tijdelijk niet beschikbaar zijn. De verwachting is dat het middel in beide doseringen weer  beschikbaar is vanaf 2 maart 2017.  

Volgens Farmanco zijn de TEVA tabletten inmiddels weer voldoende beschikbaar. [update 03/03/2017]

Proefschrift Korevaar

Niet alleen een tekort aan schildklierhormoon kan leiden tot verminderde ontwikkeling van de hersenen van een ongeboren kind of zwangerschapscomplicaties als vroeggeboorte en zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie), ook een teveel aan schildklierhormoon kan mogelijk schadelijk zijn. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van promovendus Tim Korevaar, verbonden aan het Schildkliercentrum van het Erasmus MC.

Baat het niet, dan schaadt het niet?

21 februari 2017, bericht van het Steunpunt

Op 21 februari is door de apothekersorganisatie KNMP, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de seniorenorganisatie KBO-PCOB een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook een aantal patiëntenverenigingen hebben de petitie ondertekend; bijvoorbeeld het Longfonds

Hierin wordt gesteld dat na twee jaar stringent doorgevoerd preferentiebeleid er enkel nog nadelen zijn: “Patiënten moeten onnodig wisselen, wat de therapietrouw ondermijnt. En preferente middelen zijn veelvuldig niet beschikbaar. Het systeem is te kwetsbaar geworden, het preferentiebeleid heeft een oligopolie in de hand gewerkt”, aldus de website van KNMP.

Negen patiëntenorganisaties, onder wie SON, herkennen de problematiek en hebben de petitie ondersteund. Ook voegden zij een brief over dit onderwerp toe.