TEVA levothyroxine tablet

Deze week meldde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dat levothyroxine TEVA 25 mcg en 75 mcg tijdelijk niet beschikbaar zijn. De verwachting is dat het middel in beide doseringen weer  beschikbaar is vanaf 2 maart 2017.  

Maatregelen  

Apothekersorganisatie KNMP adviseert apothekers de beschikbare voorraden levothyroxine TEVA 25  mcg en 75 mcg voorlopig in kleinere hoeveelheden mee te geven aan patiënten. Zo komen patiënten  niet zonder te zitten. Krijg je dus minder TEVA mee dan op het recept staat? Dan kun je met  hetzelfde recept later het resterende deel van het recept ophalen bij je apotheek. Daar zijn geen  extra kosten aan verbonden.  

Eerder tekort TEVA  

In het najaar van 2016 was er ook al een tijdelijk tekort van TEVA in meerdere doseringen. Toen ging  het om tekort van een paar weken dat inderdaad binnen de verwachte periode weer was opgelost. SON vertrouwt er daarom op dat het tekort inderdaad niet langer zal duren dan 2 maart 2017.  

Geen zorgen  

Door de genomen maatregelen door de KNMP én door de eerdere ervaringen met een tijdelijk tekort  aan levothyroxine TEVA, verwacht SON niet dat er problemen zullen ontstaan door dit tijdelijke  tekort. Maar uiteraard houden we de vinger aan de pols.  

Goede voorbereiding  

De ervaring leert helaas dat niet alle apotheken zich houden aan de adviezen van de KNMP of dat zij  niet goed op de hoogte zijn van de details rondom tekorten. Dit leidt niet zelden tot verkeerde  informatie en verwarring bij patiënten. Bereid je daarom goed voor op je bezoek aan de apotheek.  Neem desnoods dit nieuwsbericht mee of wijs je apotheker op het bericht op Farmanco, de  website voor apothekers met actuele informatie rondom tekorten.  

Eén meldpunt  

Sinds 1 januari 2017 zijn de twee voormalige meldpunten medicijntekorten van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) samengevoegd tot één meldpunt met strikte meldingsvereisten voor farmacie en groothandel. Het voordeel daarvan is dat tekorten sneller worden gemeld en patiënten eerder op de hoogte zijn. Een keerzijde kan zijn dat er eerder bezorgdheid ontstaat bij patiënten. En dat is niet in alle gevallen nodig.  

Steunpunt Thyrax-tekort  

Schildklierpatiënten kunnen hun vragen bespreken met medewerkers van het Steunpunt Thyrax-tekort door te bellen met het gratis telefoonnummer van het Steunpunt. Je kunt ook een e-mail  sturen aan steunpunt@schildklier.nl.  

SON gaf ook een toelichting op Radio 1.

Terugluisteren?  Klik dan hier. Het item komt rond 9.10 uur aan bod.

Proefschrift Korevaar

Niet alleen een tekort aan schildklierhormoon kan leiden tot verminderde ontwikkeling van de hersenen van een ongeboren kind of zwangerschapscomplicaties als vroeggeboorte en zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie), ook een teveel aan schildklierhormoon kan mogelijk schadelijk zijn. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van promovendus Tim Korevaar, verbonden aan het Schildkliercentrum van het Erasmus MC.

Baat het niet, dan schaadt het niet?

Zwangeren met een mild tekort aan schildklierhormoon -dat dikwijls wordt ‘verraden’ door een milde verhoging van het schildklierstimulerend hormoon TSH- krijgen op dit moment vaak nog een volledige dosis schildklierhormoon toegediend, maar voorzichtigheid is hierbij geboden. Het komt regelmatig voor dat zwangere vrouwen nu, onder het motto ‘baat het niet, dan schaadt het niet’ een volledige dosis schildklierhormoon krijgen toegediend.

Uit onderzoek van promovendus Korevaar, in samenwerking met prof. Robin Peeters en prof Henning Tiem blijkt dat een teveel aan schildklierhormoon mogelijk dezelfde schade veroorzaakt als een tekort. Hierbij is vooral gekeken naar de vrije T4 (FT4) Vanwege het risico dat er dan een teveel aan schildklierhormoon ontstaat, is de Amerikaanse behandelrichtlijn onlangs al aangepast. Jaarlijks wordt bij ongeveer vijf procent van de zwangeren een -milde- afwijking in het schildklierhormoon gevonden, zoals bij een subklinische hypothyreoïdie.

Promotie

Korevaar promoveert 22 februari aan het Erasmus MC en publiceerde zijn bevindingen eerder al in wetenschappelijke tijdschriften zoals Lancet Diabetes & Endocrinology. SON is betrokken bij de ontwikkelingen van dit onderzoek en bij vervolgonderzoek. Mede dankzij giften van donateurs was SON in staat tot een kleine financiële bijdrage voor het proefschrift van Dr. Korevaar.

Dr. Korevaar heeft voor de publicatie en presentatie van zijn thesis een app uitgebracht, die gratis is te downloaden voor zowel de iPhone als Android.

Meer over zwangerschap en schildklierproblemen lees je hier.

Bron: Erasmus MC

21 februari 2017, bericht van het Steunpunt

Op 21 februari is door de apothekersorganisatie KNMP, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de seniorenorganisatie KBO-PCOB een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook een aantal patiëntenverenigingen hebben de petitie ondertekend; bijvoorbeeld het Longfonds

Hierin wordt gesteld dat na twee jaar stringent doorgevoerd preferentiebeleid er enkel nog nadelen zijn: “Patiënten moeten onnodig wisselen, wat de therapietrouw ondermijnt. En preferente middelen zijn veelvuldig niet beschikbaar. Het systeem is te kwetsbaar geworden, het preferentiebeleid heeft een oligopolie in de hand gewerkt”, aldus de website van KNMP.

Negen patiëntenorganisaties, onder wie SON, herkennen de problematiek en hebben de petitie ondersteund. Ook voegden zij een brief over dit onderwerp toe.

Geen overbodige oproep

Dat deze oproep om een versoepeling van het preferentiebeleid niet overbodig is blijkt wel uit een bekendmaking op dezelfde middag dat TEVA Levothyroxinenatrium tablet 25mcg een korte periode minder leverbaar is. Dit middel wordt inmiddels door meer dan 250.000 patiënten gebruikt, mede door sturing vanuit verzekeraars en apotheken. 

SON heeft al op meerdere plekken gemeld dat dit een ongewenste ontwikkeling is en voor een te grote groep patiënten te kwetsbaar. 

TEVA-tekort nu geen problemen voor patiënten

Het Steunpunt van SON is direct over de TEVA-melding geïnformeerd door het CBG, zodat de medewerkers van het Steunpunt bezorgde patiënten gerust kunnen stellen.

Het vandaag bekendgemaakte tijdelijke tekort zal naar verwachting nu niet tot problemen lijden, omdat het middel op 2 maart weer wordt geleverd. Ondertussen is er voldoende voorraad die onder de apotheken wordt verdeeld zodat zij geen nee hoeven te verkopen. Mogelijk dat er wel een kleinere hoeveelheid wordt afgegeven aan patiënten, dat is aan apotheken geadviseerd in afwachting van de nieuwe leveringen.

Naar verwachting duurt deze situatie tot 2 maart 2017.

Steunpunt

Schildklier patiënten die hun vragen willen bespreken met medewerkers van het Steunpunt kunnen op de beltijden contact opnemen of een mail sturen aan steunpunt@schildklier.nl .

 

 

 

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Schildklierafwijkingen en complicaties met ogen is het thema op deze informatieavond in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Dr. Gonera, internist-endocrinoloog, geeft een presentatie over schildklierstoornissen en welke behandelingen mogelijk zijn. Oogspecialist van den Brom gaat in op mogelijke oogproblemen samenhangend met schildklierafwijkingen en wat daaraan te doen valt. Zowel de hypothyreoïdie (trage schildklierwerking) als de hyperthyreoïdie (snelle schildklierwerking) komen aan de orde. Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Lees meer in de (nieuwe!) agenda.

 

Tot onze grote teleurstelling werd op 14 februari bekendgemaakt dat het rapport van de Inspectie IGZ nog niet openbaar gemaakt mag worden van de rechter. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft dit al op 6 januari 2017 besloten, maar het besluit is pas nu gepubliceerd. 

Teleurgesteld

SON is erg teleurgesteld over deze nieuwe vertraging. De rechter hield in zijn afwegingen rekening met de inhoudelijke argumenten van Aspen, de indiener van het bezwaar, en de belangen van nog een andere partij die tevens om een voorlopige voorziening heeft gevraagd. Wanneer we wel een reactie op het bezwaar op de openbaring van het IGZ rapport kunnen verwachten is nog onbekend.

Patiëntbelang

Helaas wordt in de afwegingen niet ingegaan op het belang van openbaarmaking voor patiënten. Zij zijn geconfronteerd met de gevolgen en hebben recht op antwoorden over de schuldvraag, de vraag hoe dit kon gebeuren en welke lessen de veroorzakers hieruit moeten trekken. Ook in de Tweede Kamer zijn eerder vragen gesteld over de openbaring van het rapport en wordt gewacht op antwoorden.

Wachttijd

Nu is het wachten op de behandeling van de ingediende bezwaren. Wanneer dat gebeurt, is dus nog niet bekend. Daarna geldt er een wachttijd van zes weken voordat publicatie is toegestaan. Al met al een fikse tegenslag voor al diegenen die wachten op duidelijkheid.