Wetenschappelijk onderzoek gevolg Thyrax-omzetting - keywords

Er komt een wetenschappelijke studie naar de gedwongen medicatieverandering door het tekort aan Thyrax, aldus een bericht in De Telegraaf

De Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) en de Schildklier Organisatie Nederland (SON) willen weten wat de medische gevolgen zijn voor patiënten die plotseling zonder geneesmiddelen raakten, nadat de fabrikant van Thyrax Duotab onverwacht de productielijn in Noord-Brabant beëindigde.

Overstap andere geneesmiddelen

Door het tekort aan Thyrax moesten circa 350.000 schildklierpatiënten in Nederland in een aanzienlijk aantal gevallen acuut overstappen op alternatieve middelen, zoals Euthyrox en Levothyrox. "In hun samenstelling zijn deze middelen vrijwel vergelijkbaar, maar in de bloedspiegel van de patiënt kan sprake zijn van een hogere of juist lagere afgifte van het schildklierhormoon levothyroxine,” legt internist-endocrinoloog Prof.dr. Bruce Wolffenbuttel uit in De Telegraaf. "Die veranderde situatie kan een negatieve invloed hebben op het welbevinden van de gebruiker."

Een aantal 'omgezette' patiënten meldde kort na de overzettng op nieuwe middelen bijwerkingen als extreme vermoeidheid, hinderlijke darmklachten, drukkende pijn in het hoofd en moeite met concentreren. Maar, er waren ook goede ervaringen.

Financiering bijna rond

Volgens Rietje Meijer, directeur van de Schildklier Organisatie Nederland, kan het onderzoek al binnen enige weken starten. Zodat er snel duidelijkheid wordt geboden over het effect dat de Thyrax-vervangers hebben op de bloedwaarden. Van enkele duizenden patiënten zijn die waarden, gaandeweg hun ’omzetting’, al geregistreerd.

Op dit moment voeren diverse partijen in het veld, waaronder patiëntenorganisatie SON, LAREB, CBG, NHG en NVE overleg over het onderzoeken van de gevolgen van de switch van thyrax naar een ander preparaat. Er liggen nu twee complementaire voorstellen ter beoordeling bij VWS en ZONMW, die de gevolgen van de switch in kaart brengen:

  • Heeft de ’switch’ naar een ander, vervangend schildklierhormoon de kwaliteit van het leven van schildklierpatiënt al dan niet beïnvloed?
  • Hoe verandert de kwaliteit van leven van mensen die de overstap nog moeten maken?
  • Hoe kunnen we van deze ervaringen van patiënten leren hoe we de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk kunnen houden. (Bron NVE)

Het wachten is op een akkoord en financiering, zodat NIVEL en PHARMO deze projecten kunnen uitvoeren.

Meer informatie