Met ingang van 20 juni 2016 is er een telefoonnummer beschikbaar voor alle vragen die er leven als gevolg van het tekort aan Thyrax. 

Schildklierpatiënten die moeten overstappen van Thyrax op een alternatief middel vinden dit vaak spannend en zitten met veel vragen of zorgen. Patiënten konden hun vragen al mailen naar steunpunt@schildklier.nl

Vanaf 20 juni 2016 is het ook mogelijk om te bellen met telefoon: 0800-7055 (gratis).

De beltijden zijn:

  • maandag van 13.00 – 16.00 uur
  • donderdag van 19.00 – 21.00 uur                                     
  • Medio juli is het nummer ook op dinsdag- en vrijdagmiddag bereikbaar. Dit zal op onze website worden vermeld.

Deskundigheid

Speciaal opgeleide vrijwilligers van SON beantwoorden zoveel mogelijk de vragen van patiënten, met aandacht voor ieders persoonlijke situatie. Zij beschikken over veel kennis rondom de schildklier en de medicatiewissel. Weten zij niet direct een antwoord op een vraag? Dan leggen zij deze voor aan deskundigen, zoals de artsen van de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad van SON, de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, het Centrum ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of de KNMP. Zodoende kunnen zij alsnog alle vragen voorzien van een gedegen antwoord. 

Toegankelijke informatie

Achter de schermen vormt het steunpunt ook een kennisbank. Het volgt onder andere de stand van zaken rondom de productie van Thyrax en het onderzoeksrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). "Er is nog genoeg werk aan de winkel," volgens Rietje Meijer, directeur SON. "Er blijft bijvoorbeeld aandacht nodig voor een juiste informatieverstrekking door apotheken. We zijn er dus nog niet."

Het Steunpunt Thyrax-tekort is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Meer informatie