Ze gauw het Thyrax-tekort bekend werd, vroegen SON en NHS aandacht voor deze kwestie, aanleiding voor minister Schippers om maatregelen te treffen voor de toekomst.

Op 23 juni 2016 heeft minister Schippers van VWS een brief aan de Tweede Kamer verstuurd waarin zij maatregelen voorstelt om geneesmiddelentekorten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Aanleiding voor deze brief was de Thyrax-kwestie. Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS) hebben hier samen een grote rol in gespeeld. Beide organisaties vertegenwoordigen een grote groep Thyraxgebruikers. 

Grotere rol patiëntenorganisaties

Direct nadat het naderende Thyrax-tekort bekend werd, vroegen SON en NHS aandacht voor deze kwestie. Gezamenlijk startten zij een online handtekeningenactie, die uiteindelijk door bijna 16.000 mensen werd ondertekend.

De minister van VWS gebruikt de geleerde lessen van de Thyrax-kwestie nu als leidraad voor toekomstige situaties. Zo zal de minister patiëntenorganisaties nauwer betrekken om een betere communicatie naar de patiënt te waarborgen. SON en NHS zijn blij dat hun inspanningen tot dit resultaat hebben geleid.

Inzet SON en NHS werpt vruchten af

Directeur SON Rietje Meijer vertelt trots wat de betrokkenheid van SON en de NHS de afgelopen maanden heeft opgeleverd: "Het is gelukt om steun te verkrijgen van VWS voor het opzetten van het Steunpunt Thyraxtekort. Ook doen momenteel NIVEL en PHARMA onderzoek naar de gevolgen van de overstap van Thyrax op een alternatief medicijn voor de bloedwaarden en het welbevinden van de patiënt. SON was betrokken bij het formuleren van de onderzoeksvoorstellen.” Johan de Graaf, voorzitter NHS vult aan: “We hebben zeker niet stil gezeten. Beide patiëntenorganisaties hebben meegewerkt aan het opstellen van de ‘lessen voor de toekomst’ in de werkgroep Geneesmiddelentekorten. Tegelijkertijd voeren we intensieve gesprekken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg over deze kwestie om herhaling in de toekomst te voorkomen.”

We zijn er nog niet

“Maar er is nog genoeg werk aan de winkel”, vervolgt Rietje Meijer. “Er blijft aandacht nodig voor een juiste informatieverstrekking door apotheken. Patiënten mogen niet worden gedwongen over te stappen op een merk dat niet gewenst is. Patiënten mogen ook niet worden overgezet op een ander merk als zij goed zijn ingesteld. En verder blijven wij ons sterk maken voor de vergoeding van nieuwe medicatie, die momenteel (nog) niet wordt vergoed. We zijn er dus nog niet.” Een uitgebreide reactie op de kamerbrief volgt op korte termijn.

Vragen patiënten

Vragen van patiënten over het overstappen kunnen per mail worden gesteld aan SON via steunpunt@schildklier.nl of per telefoon 0800-7055. Voor de telefonische spreekuren van het steunpunt verwijzen we je naar onze website

Meer informatie