SON steunt het initiatief om artsen en patiënten nog bewuster te maken van het belang om samen te beslissen over de meest geschikte behandeling voor de patiënt.

Betere zorg begint met goed gesprek

Samen beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling gebeurt steeds meer. Maar, het kan nog beter vinden Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten.

Vier op de tien patiënten hebben nu niet de ervaring dat zij een waardevolle bijdrage aan het gesprek met hun arts in het ziekenhuis leveren. Daarom lanceren beide organisaties samen met Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) de campagne ‘Betere Zorg begint met een goed gesprek’. SON staat achter dit initiatief. 

Bewust maken

De campagne 'Betere Zorg begint met een goed gesprek' wil artsen en patiënten nog bewuster maken van het belang om samen te beslissen over de meest geschikte behandeling voor de patiënt. Daarin hebben zij beiden een eigen rol. De arts als specialist op het medische vlak en de patiënt als expert over eigen lijf en situatie.

Onderzoek Samen Beslissen

Patiënten geven aan dat artsen vaak wel meerdere behandelopties voorleggen.Maar, vijftien op de honderd patiënten voelt zich te weinig betrokken bij de uiteindelijke beslissing over hun behandeling. Dit blijkt uit het eerste onderzoek over Samen Beslissen van de Patiëntenfederatie Nederland.

Zichtbaarheid

De campagne wil een impuls geven aan alle activitieiten van patiëntenorganisaties (zoals SON), wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen en universitair medische centra (umc’s) om samen beslissen mogelijk te maken. 

Meer informatie