Farmaceut Aspen heeft laten weten dat het tot zeker het tweede kwartaal van 2017 duurt voordat Thyrax weer beschikbaar is. Wat zijn de consequenties nu Thyrax-gebruikers noodgedwongen moeten overstappen?

Onderzoek medicatiewisseling

Het NIVEL en PHARMO onderzoeken momenteel de gevolgen van medicatiewisseling op de bloedspiegels en de kwaliteit van leven van schildklierpatiënten.

Op basis van de eerste resultaten daarvan verwacht de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie in de tweede helft van oktober 2016 de eerste adviezen naar buiten te kunnen brengen.

Steunpunt Thyrax-tekort

In de tussentijd kunnen patiënten met hun vragen en zorgen terecht bij het Steunpunt Thyrax-tekort van Schildklier Organisatie Nederland (telefoon: 0800-7055 gratis). Daarnaast vergaart het steunpunt kennis rondom het Thyrax-tekort. Zo heeft zij een overzicht samengesteld van alle alternatieven, met onder andere hun hulp- en vulstoffen en doseringen, omdat bleek dat deze informatie nergens overzichtelijk beschikbaar was. Het schema is gecontroleerd door het CBG. Klik op de plaatjes voor een vergroting. 

Overzicht SON alternatieven thyrax schema 1

SON overzicht alternatieven Thyrax(Klik op het plaatje voor een vergroting)

Kleine stapjes

Vanwege de nauwe therapeutische breedte van levothyroxine, en omdat elke patiënt anders reageert, is het van belang dat arts en patiënt samen streven naar een optimale instelling door de dosering met kleine stapjes tegelijk aan te passen. Blijven de klachten bestaan? Dan kan een ander alternatief, met andere of zonder hulp- en vulstoffen, wellicht soelaas bieden.

Goede controle belangrijk

Uit de gegevens van het steunpunt van SON is al duidelijk dat een goede controle van het schildkliergehalte in het bloed zéér noodzakelijk is na de overstap. Bellers van het steunpunt voelen zich na de overstap aanzienlijk slechter dan voor de overstap. Geeft voor de overstap 5 procent een onvoldoende voor hoe men zich voelt, na de overstap is dat 90 procent. Het gemiddelde cijfer voor welbevinden daalt van 7,7 naar 4,4. Klachten doen zich soms al voor binnen enkele dagen na de overstap. Het is daarom goed het prikken zes weken na de overstap niet te strikt te hanteren, maar eerder te prikken indien zich ook eerder klachten voordoen. Zes weken ná de overstap is het minimale, maar veel patiënten melden ook pas klachten drie maanden na de overstap. Dat is ook het moment waarop de bloedwaarden een nieuwe balans hebben gevonden.