Zorg.nu besteedde in haar uitzending volop aandacht aan de gevolgen van het wisselen van geneesmiddelen. 

Preferentiebeleid

In Nederland hebben we sinds medio 2005 het preferentiebeleid. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar een voorkeur uitspreekt voor het goedkoopste geneesmiddel in zijn soort. Maar generieke geneesmiddelen zijn niet altijd hetzelfde als de oorspronkelijke geneesmiddelen. In opdracht van Zorg.nu is onderzoek gedaan naar de ervaringen van  patiënten met het wisselen van geneesmiddelen. 

Onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat de helft (51%) niet tevreden is over het nieuw voorgeschreven medicijn. Van deze groep noemt maar liefst 70 procent bijwerkingen als reden voor de ontevredenheid – bijwerkingen die bij het oorspronkelijke medicijn niet optraden. Nog eens 16 procent vindt de verandering van bijvoorbeeld de verpakking of kleur van het medicijn verwarrend. Daarnaast willen patiënten meer informatie over de generieke middelen die worden aangeboden. Bijna de helft van de medicijngebruikers (49%) vindt de voorlichting niet in alle gevallen duidelijk. 

Medische noodzaak

Bijna eenderde van de ondervraagden heeft weleens een recept gekregen voor een geregistreerd medicijn. De arts schrijft in dit geval op het recept 'medische noodzaak'. De apotheker moet dan dit specifieke middel meegeven en geen ander, generiek medicijn. Toch geeft 35 procent van de respondenten aan dat zij niet altijd hun specifieke medicijn hebben meegekregen, ondanks de vermelding 'medische noodzaak'. Artsen en apothekers die aan het onderzoek hebben meegedaan, schatten dat in een op de vijf gevallen van 'medische noodzaak' toch een ander middel wordt meegegeven, aldus Zorg.nu.

Reactie CBG

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) reageeerde in de uitzending als volgt: Generieke medicijnen zijn net zo werkzaam en veilig als de originele medicijnen, maar niet iedere patiënt is hetzelfde. Minder wisselen, goede voorlichting en het bieden van een oplossing op maat als een patiënt klachten heeft, versterkt het vertrouwen in de medicijnen en het goede gebruik ervan. 

Reactie KNMP

De beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers (KNMP) benadrukte in de uitzending dat een goede voorlichting en vertrouwen de basis zijn voor het veilig wisselen van geneesmiddelen. Tevens verwees de KNMP naar lopend overleg voor een breder draagvlak voor de KNMP Handleiding Geneesmiddelsubstitutie onder voorschrijvers, verzekeraars en het ministerie van VWS. “Producten op die lijst zouden uitgezonderd moeten worden van het preferentiebeleid. Ik heb goede hoop dat we er samen gaan uitkomen, want dit is heel belangrijk”, aldus de KNMP-voorzitter.

Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland wijst op het succes van het preferentiebeleid. De kosten van geneesmiddelen zijn hierdoor aanzienlijk gedaald. Dus zullen de zorgverzekeraar dit beleid voortzetten. Maar, ook voor de zorgverzekeraars is goede voorlichting en patiëntveiligheid belangrijk. Daarover willen zorgverzekeraars in gesprek met zorgverleners, patiëntenorganisaties en het ministerie van VWS.

Meer informatie