Aspen maakte gisteren bekend dat ze de productie van Thyrax Duotab nog niet op orde heeft. Patiënten moeten daarom nog langer wachten voor het product weer verkrijgbaar is. De uiterste houdbaarheidsdatum van de laatste Thyrax-tabletten is eind mei 2017. Alle Thyrax-gebruikers moeten dus overstappen op een alternatief middel.

Aspen bericht hierover het volgende: ‘Aspen blijft zich inspannen om de tekorten aan Thyrax Duotab op te lossen en te zorgen voor de juiste bevoorrading van dit product. Er zijn voorraadtekorten van dit schildkliermedicijn ontstaan als gevolg van de overgang van de productie naar Aspen's locatie in Duitsland, die noodzakelijk was door de contractuele stopzetting van de levering van Thyrax door de vorige producent.

Er zijn in de afgelopen maanden verschillende partijen Thyrax geproduceerd en deze worden nu onderzocht op kwaliteit en stabiliteit. Aspen werkt nauw samen met het CBG om verzekerd te zijn van een hoogwaardig medicijn voor patiënten. Al met al hoopt Aspen de bevoorrading van dit product te kunnen hervatten, zodra het CBG bevestigt dat het product stabiel is.’

Overstappen onvermijdelijk

De beschikbare voorraden zijn inmiddels op. De uiterste houdbaarheidsdatum is ook verstreken voordat de nieuwe productie weer op orde is. Dat betekent dat er geen mogelijkheid meer bestaat voor patiënten om een overstap te voorkomen.

Aangepast advies bij overstap

Momenteel lopen er onderzoeken naar het effect van de overstap van Thyrax op een alternatief middel op de bloedspiegels en de kwaliteit van leven van de patiënten. De tussentijdse resultaten waren aanleiding om het advies rondom de overstap aan te passen. Patiënten die een dosering van 100 mcg Thyrax of hoger slikken, moeten in overleg met hun arts de startdosering van het alternatieve middel verlagen. Verder blijft het advies om zes weken na de overstap de bloedwaarden te laten controleren ongewijzigd.

Meest gestelde vragen

SON heeft voor u de antwoorden op de meest gestelde vragen aan het Steunpunt Thyrax-tekort verzameld. In het speciale Dossier Thyrax-tekort vindt u ook een overzicht van alle beschikbare alternatieven voor Thyrax, inclusief hun doseringen en hulp- en vulstoffen. Patiënten kunnen ook bellen met 0800-7055 (gratis) voor al hun vragen en zorgen rondom de overstap. Klik hier voor de openingstijden.

Mailen kan ook naar steunpunt@schildklier.nl. Speciaal opgeleide vrijwilligers van SON beantwoorden zoveel mogelijk vragen en beschikken over veel kennis rondom de schildklier en de medicatiewissel. Ook helpen zij met tips voor het gesprek bij arts en apotheek. De vrijwilligers geven geen persoonsgerichte medische adviezen, maar kunnen algemene medische vragen zo nodig voorleggen aan medisch of farmaceutisch deskundigen.


Bron: Saskia van den Oever