Volle ‘stand’ op Gezondheidsbeurs - keywords

Zo’n 500 mensen bezochten de stand van Schildklier Organisatie Nederland (SON) op de Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht. Het team van ervaringsdeskundige vrijwilligers van SON heeft hard gewerkt om al deze mensen te woord te staan.

Vragen

Je hoort natuurlijk veel ervaringen over de overstap van Thyrax naar een ander middel. De ‘switch’ is voor de meeste mensen een traject met veel impact, gelukkig heeft het toch ook vaak een positieve uitkomst. 

Ook kregen we veelvuldig de vraag “Kan ik zelf nog iets doen, bijvoorbeeld met voeding?”.
Veel mensen haakten aan op de ‘banner’ met daarop klachten als: moe, gejaagd, brandende ogen, te warm. “Ja, dat heb ik ook allemaal”, hoorden we regelmatig, waarop men gretig vragen ging stellen.

Quiz

De quiz ‘Wat weet ú van de schildklier?’ sloeg goed aan. Dat de schildklier effect heeft op de stofwisseling is vaak wel bekend. Maar dat deze op alle organen in het lichaam effect kan hebben, weet men vaak niet. Vandaar de verbazing bij het horen dat bijvoorbeeld haaruitval, snelle hartslag, constipatie en bevende handen óók tot de klachten kunnen behoren. Ook verwart men nogal eens de schildklier met lymfklieren. Een kwart van de ‘quizers’ wees de zijkant van de hals aan als plaats van de schildklier.

Bekendheid

We kijken terug op zeer waardevolle dagen doordat we veel vragen van zowel mensen met een schildklieraandoening als geïnteresseerden konden beantwoorden. Ook lukte het goed om het werk van SON bekend te maken bij een grote groep mensen met een schildklieraandoening voor wie SON nog een onbekende was.