Tot onze grote teleurstelling werd op 14 februari bekendgemaakt dat het rapport van de Inspectie IGZ nog niet openbaar gemaakt mag worden van de rechter. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft dit al op 6 januari 2017 besloten, maar het besluit is pas nu gepubliceerd. 

Teleurgesteld

SON is erg teleurgesteld over deze nieuwe vertraging. De rechter hield in zijn afwegingen rekening met de inhoudelijke argumenten van Aspen, de indiener van het bezwaar, en de belangen van nog een andere partij die tevens om een voorlopige voorziening heeft gevraagd. Wanneer we wel een reactie op het bezwaar op de openbaring van het IGZ rapport kunnen verwachten is nog onbekend.

Patiëntbelang

Helaas wordt in de afwegingen niet ingegaan op het belang van openbaarmaking voor patiënten. Zij zijn geconfronteerd met de gevolgen en hebben recht op antwoorden over de schuldvraag, de vraag hoe dit kon gebeuren en welke lessen de veroorzakers hieruit moeten trekken. Ook in de Tweede Kamer zijn eerder vragen gesteld over de openbaring van het rapport en wordt gewacht op antwoorden.

Wachttijd

Nu is het wachten op de behandeling van de ingediende bezwaren. Wanneer dat gebeurt, is dus nog niet bekend. Daarna geldt er een wachttijd van zes weken voordat publicatie is toegestaan. Al met al een fikse tegenslag voor al diegenen die wachten op duidelijkheid.