21 februari 2017, bericht van het Steunpunt

Op 21 februari is door de apothekersorganisatie KNMP, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de seniorenorganisatie KBO-PCOB een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook een aantal patiëntenverenigingen hebben de petitie ondertekend; bijvoorbeeld het Longfonds

Hierin wordt gesteld dat na twee jaar stringent doorgevoerd preferentiebeleid er enkel nog nadelen zijn: “Patiënten moeten onnodig wisselen, wat de therapietrouw ondermijnt. En preferente middelen zijn veelvuldig niet beschikbaar. Het systeem is te kwetsbaar geworden, het preferentiebeleid heeft een oligopolie in de hand gewerkt”, aldus de website van KNMP.

Negen patiëntenorganisaties, onder wie SON, herkennen de problematiek en hebben de petitie ondersteund. Ook voegden zij een brief over dit onderwerp toe. 

Geen overbodige oproep

Dat deze oproep om een versoepeling van het preferentiebeleid niet overbodig is blijkt wel uit een bekendmaking op dezelfde middag dat TEVA Levothyroxinenatrium tablet 25mcg een korte periode minder leverbaar is. Dit middel wordt inmiddels door meer dan 250.000 patiënten gebruikt, mede door sturing vanuit verzekeraars en apotheken. 

SON heeft al op meerdere plekken gemeld dat dit een ongewenste ontwikkeling is en voor een te grote groep patiënten te kwetsbaar. 

TEVA-tekort nu geen problemen voor patiënten

Het Steunpunt van SON is direct over de TEVA-melding geïnformeerd door het CBG, zodat de medewerkers van het Steunpunt bezorgde patiënten gerust kunnen stellen.

Het vandaag bekendgemaakte tijdelijke tekort zal naar verwachting nu niet tot problemen lijden, omdat het middel op 2 maart weer wordt geleverd. Ondertussen is er voldoende voorraad die onder de apotheken wordt verdeeld zodat zij geen nee hoeven te verkopen. Mogelijk dat er wel een kleinere hoeveelheid wordt afgegeven aan patiënten, dat is aan apotheken geadviseerd in afwachting van de nieuwe leveringen.

Naar verwachting duurt deze situatie tot 2 maart 2017.

Steunpunt

Schildklier patiënten die hun vragen willen bespreken met medewerkers van het Steunpunt kunnen op de beltijden contact opnemen of een mail sturen aan steunpunt@schildklier.nl .