Prof. Jacobijn Gussekloo (LUMC)

Ouderen met een licht verminderde schildklierwerking (subklinische hypothyreoïdie) hebben geen baat bij behandeling met het schildklierhormoon levothyroxine
Dit blijkt uit een grote Europese studie, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The New England Journal of Medicine.

Trage schildklier

Bij ongeveer één op de tien 65-plussers werkt de schildklier iets trager dan normaal. Artsen schrijven dan regelmatig schildklierhormoon levothyroxine voor. 
Dat doen ze om eventuele klachten te behandelen van een trage schildklierwerking. In Europa en de Verenigde Staten behoort levothyroxine tot de meest voorgeschreven medicijnen. 

Maar is deze medicatie wel zinvol bij ouderen met een licht verminderde schildklierwerking? Daarover bestond nog geen overeenstemming.

In de TRUST-studie werden 737 ouderen (65-plussers) met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar met een licht verminderde schildklierwerking onderzocht. In Nederland werkten meer dan 300 huisartsen en ruim 20 huisartsenlaboratoria mee aan de studie. De deelnemers werden over twee groepen verdeeld en minimaal een jaar gevolgd. De ene groep ouderen kreeg tabletten met levothyroxine, de andere groep een placebo (nep-pil).

Wel normaalwaarden, geen verbetering

De behandeling met levothyroxine zorgt er voor dat het niveau van de schildklierhormonen normaliseert. De behandeling blijkt echter geen invloed op klachten als traagheid, spierzwakte, hoge bloeddruk en gewichtstoename te hebben. Ook blijkt er geen verschil te zijn op de kwaliteit van leven binnen de twee onderzoeksgroepen.

De conclusie van het onderzoek is dat het toedienen van levothyroxine bij ouderen met een licht verminderde schildklierwerking  geen aantoonbare voordelen heeft. De onderzoekers vinden daarom dat de richtlijnen voor de behandeling van deze groep patiënten moeten worden aangepast.

TRUST-studie

TRUST* is een Europees onderzoeksproject. Experts op het gebied van veroudering, schildklierproblemen en hart- en vaatziekten onderzoeken de behandeling van oudere mensen met licht verminderde schildklierwerking. Uit Nederland neemt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) deel, onder leiding van prof. Jacobijn Gussekloo. De studie is gefinancierd door de Europese Unie en de medicijnen zijn kosteloos beschikbaar gesteld door Merck.

TRUST en IEMO 80+

Sinds 2014 werken de TRUST-studie en de IEMO 80+ Schildklier Studie nauw samen. Het IEMO** coördineert de IEMO 80+ Schildklier Studie. In deze studie wordt eveneens het effect onderzocht van behandeling met schildklierhormoon bij ouderen (80 jaar of ouder) met een licht verminderde werking van de schildklier, door vier Nederlandse Universiteiten. Na afloop van beide studies worden alle deelnemers van 80 jaar en ouder in beide studies gezamenlijk geanalyseerd om een voor deze leeftijdsgroep specifiek advies te kunnen geven. SON ondersteunt eveneens deze onderzoeken.

Oudste ouderen zijn anders

Op dit moment loopt vanuit het LUMC in samenwerking met Zwitserse onderzoekers een aanvullende studie naar de effecten van behandeling bij 80-plussers met licht verminderde schildklierwerking. Het is van belang om het effect van behandeling met schildklierhormoon bij deze groep te onderzoeken omdat “van alles anders blijkt te zijn bij de behandeling van oudste ouderen”, aldus prof. Jacobijn Gussekloo (LUMC).

Referenties:

*  Thyroid Hormone Replacement for Subclinical Hypo-Thyroidism Trial (TRUST)
** Instituut voor Evidence-Based Medicine voor Ouderen (IEMO)