schildkliermedicatie

Op 29 november 2014 zijn de laatste ontwikkelingen en bevindingen op het gebied van het medicatiebeleid opnieuw besproken in het bestuur van SON. Hierop is een aantal nieuwe vervolgstappen gepland.

Verpakkingsperikelen Thyrax

In november zijn er veel nieuwe klachten ontvangen met nieuwe suggesties over de oorzaken van de problemen. Ondertussen is het van groot belang dat u bij klachten na de omschakeling van de potjesverpakking van Thyrax naar de doordrukstrips, uw huisarts of specialist raadpleegt en de informatie van onze site meeneemt. De brief (DHPC) die naar de professionals is gegaan, is te bekijken op de website van het CBG en ook Lareb heeft melding gemaakt van de bijwerkingen

Voor wat betreft de klachten naar aanleiding van de nieuwe verpakkingswijze heeft SON het eerder genoemde onderzoeksrapport opgevraagd bij Lareb. SON hoopt hiermee beter inzicht te krijgen in wat daadwerkelijk is onderzocht en zal dit meenemen in het gesprek met Aspen, de producent. 
Ook boort SON de internationale contacten aan via de TFI.

Voorkeursbeleid levothyroxine

Over het voorkeursbeleid, c.q. het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars en/of apothekers heeft SON overleg met Achmea (waar een aantal ziektekostenverzekerings-labels onderdeel van zijn) op 9 december en in januari 2015 met VWS.

Nog steeds gelden de adviezen voor patiënten, die eerder gegeven zijn op de blogs op deze website, over hoe te handelen als u wordt geconfronteerd met een gedwongen switch van medicatie.

De stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen substitutie is als volgt (bericht van de KNMP):

"Naar verwachting zullen we in januari 2015 de vervolgstappen voor de richtlijn zetten. Dit zal beginnen met de verdere verdieping van de knelpuntenanalyse zoals we deze op 8 juli hebben gedaan. Dit doen we via een interviewronde met patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en zorgverleners.  Hiervoor zullen jullie uiteraard worden benaderd. Op basis van de resultaten van de interviewronde zal gestart worden met de ontwikkeling van de richtlijn. We streven er nog steeds naar om de tekst voor de richtlijn in 2015 gereed te hebben. Zodra meer duidelijk is over de aanpak en tijdlijn na de interviewronde informeer ik jullie daar uiteraard over".

SON zal alle zorgverzekeraars bevragen op hun beleid en toekomstvisie op het substitutie- of voorkeursbeleid medicatie. Dit zal doorlopen tot en met de eerste helft van 2015.

Melden

Voor alle klachten rond medicatie en bijwerkingen geldt dat melden heel belangrijk blijft. 
U kunt dit doen door het meldformulier SON in te vullen; daarnaast vragen wij u een melding te doen bij Lareb, via het directe domein: www.mijnbijwerking.nl