geneesmiddelentekort

De Thyrax-kwestie gaf de doorslag voor de minister om met een aantal maatregelen te komen. SON speelde hierin een actieve rol, onder andere als gesprekspartner van de Werkgroep Geneesmiddelentekorten.
De aanleiding is natuurlijk een bedroevende zaak, maar we mogen trots zijn op onze succesvolle lobby en vasthoudendheid.

Meldpunt

De belangrijkste maatregel is de instelling van slechts één meldpunt voor geneesmiddelentekorten (in plaats van meerdere) waar fabrikanten direct melding moeten doen bij dreigende tekorten. Hierdoor is er eerder inzicht en worden er sneller maatregelen genomen.

Na een melding stelt het team van de Inspectie en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een zogenaamd operationeel team in dat de benodigde acties uitvoert, zoals de communicatie met artsen, apotheken en patiënten, of het inregelen van plaatsvervangende medicijnen, desnoods uit het buitenland met de bijbehorende vergoedingen. Een andere maatregel is de monitoring van de voorraden bij de groothandels, als back-up om dreigende tekorten te signaleren. De maatregelen verschaffen ook inzicht in de voornaamste oorzaken van tekorten. En dat biedt weer kansen voor betere oplossingen.

Boetes

Naast deze maatregelen is er een wetsvoorstel ingediend om de boetes bij overtreding van de Geneesmiddelenwet fors te verhogen. Dit is aan de orde als de inspanningsverplichting tot levering niet wordt nagekomen of als er niet tijdig wordt gemeld. Ook eisen zorgverzekeraars dat fabrikanten een noodplan hebben of dat er een alternatief gelijkwaardig middel beschikbaar is.

Problemen opgelost? 

Natuurlijk lossen deze maatregelen niet alle problemen op. Deels hebben partijen dit ook niet in de hand en zijn we afhankelijk van fabrikanten, groothandels, logistiek en andere factoren. SON is bijvoorbeeld nog lang niet tevreden over het gevaar dat schuilt in de afhankelijkheid van slechts een of enkele fabrikanten. Bij de overstap op een ander merk blijken opnieuw twee merken de overhand te hebben: TEVA en Euthyrox. SON vindt dat kwetsbaar. Wij willen niet een of twee “hofleveranciers”, maar een spreiding over meerdere merken. Zo voorkomen we dat opnieuw zo’n grote groep schildklierpatiënten de dupe wordt.

IGZ rapport naar ontstaan Thyrax-tekort gepubliceerd

Het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de achterliggende oorzaken van het ontstane tekort aan het schildkliermedicijn Thyrax in 2016, werd begin september eindelijk gepubliceerd. Bezwaarprocedures van de betrokken partijen - Aspen en MSD - hadden de publicatie vertraagd. De Inspectie concludeert dat Aspen onvoldoende maatregelen heeft getroffen om een tekort van Thyrax, door de verhuizing van de productielocatie, te voorkomen. Lees het rapport, de reacties van Aspen en SON hier.