Het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is vanochtend, 7 september 2017, openbaar gemaakt.

De publicatie is vergezeld van een reactie van fabrikant Aspen en een persbericht van de Inspectie. Publicatie liet maanden op zich wachten vanwege bezwaren van betrokkenen en een daaropvolgende juridische procedure ter voorkoming van publicatie.

De inspectie stelt in het rapport vast dat de fabrikant de overgang van het productieproces naar een nieuwe productielocatie heeft onderschat.

Gevolgen

Als gevolg van productieproblemen moesten in Nederland circa 350.000 schildklierpatiënten, die vaak al jaren gewend waren Thyrax Duotab te gebruiken, noodgedwongen overstappen op andere middelen. Deze overstap leidde vaak tot afwijkingen in de concentratie hormoon in het bloed en klachten en zoals extreme vermoeidheid, hinderlijke darmklachten, drukkende pijn in het hoofd en moeite met concentreren. Hierdoor werden schildklierpatiënten geconfronteerd met extra kosten voor artsenbezoek en bloedonderzoek, ziekteverzuim en een verminderde kwaliteit van leven.

Dit is o.a. gebleken uit onderzoek door onderzoeksinstituten PHARMO en NIVEL op initiatief van de beroepsgroep endocrinologen (NVE) en de patiëntenorganisaties Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS) naar de problemen. Dit onderzoek werd gefinancierd door ZonMW op verzoek van het ministerie van VWS.

"Blijf op de hoogte, meld u aan voor de nieuwsbrief."

Vervolgtraject

SON is blij dat het inspectierapport nu ook eindelijk is verschenen en zal het zorgvuldig bestuderen en intern bespreken. Het IGZ zal een vervolgtraject starten voor het treffen van passende maatregelen. Onbekend is nog welke omvang consequenties zullen hebben.
Een inhoudelijke reactie van SON op het rapport wordt op de website gepubliceerd zodra dit beschikbaar is.

Bronnen: