Gebeurt dit wel eens: u komt in de apotheek en krijgt opeens een ander merk medicijn* mee dan u gewend bent? Terwijl uw huisarts of specialist u geen ander merk heeft voorgeschreven?

Ieder jaar krijgen bijna 1 miljoen mensen met schildklieraandoeningen en andere chronische aandoeningen een ander merk medicijn mee van hun apotheker dan de huisarts of specialist voorschreef. In de afgelopen jaren ontvingen verschillende patiëntenorganisaties hierover al veel klachten van patiënten.

Met een gezamenlijk onderzoek willen we daarom aantonen welke problemen patiënten precies ondervinden door het wisselen van medicatie.

Vragenlijst

Heeft u in het afgelopen jaar minimaal één keer een ander medicijn meegekregen van de apotheek dan u gewend bent? Dan vragen wij u om mee te doen aan dit onderzoek en de vragenlijst in te vullen. 
Betreft het de ervaringen van een minderjarige (< 18 jaar)? Dan vragen wij de ouders de vragenlijst voor het betreffende kind in te vullen. 

U kunt de vragenlijst óók invullen als u al eerder uw ervaring met wisselen van medicijnen bij ons meldde of een vragenlijst hebt ingevuld in het kader van het Thyrax-onderzoek. Het invullen duurt 8 à 10 minuten en kan anoniem. Graag vóór 18 december a.s.

De resultaten van deze enquête zullen wij gebruiken om overheid en zorgverzekeraars inzicht te geven in de gevolgen van wisselen van medicijnen voor individuele patiënten. Wij willen graag met hen bespreken op welke manier hierin verbetering kan worden gebracht.

Lukt het u niet de vragenlijst in te vullen of heeft u een vraag over de vragenlijst, stuur dan een email naar xanavanjaarsveld@longfonds.nl.Voor overige vragen kunt u een email sturen aan info@schildklier.nl.

*Het gaat om alle soorten van wisseling tussen merkmedicijnen en merkloze medicijnen (generiek).