Nieuwe formulering Euthyrox

Sinds het Thyrax-tekort slikt een groot deel van de schildklierpatiënten Euthyrox, in Frankrijk Lévothyrox genaamd. Onlangs wijzigde fabrikant Merck de samenstelling van Lévothyrox in Frankrijk. De nieuwe formulering bevat geen lactose meer en de hoeveelheid schildklierhormoon per tablet varieert minder dan bij de oude tabletten. Het product is daardoor beter en stabieler, op zich een positieve ontwikkeling.
Merck produceert de nieuwe formule sinds maart 2017 en patiënten in Frankrijk slikken het al. De nieuwe formulering geldt voor alle doseringen.

Overstapproblemen

Maar aanpassingen zijn niet zonder risico’s. Dat weten we door de Thyrax-zaak. Enkele goed geïnformeerde vrijwilligers van SON volgen de zaak in Frankrijk daarom op de voet. Daar zijn problemen gesignaleerd met de overstap op de nieuwe formule. Daarom stuurden SON en de Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS) een brief aan het ministerie van VWS en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) met het verzoek om overleg.

Gezamenlijke aanpak

Op 2 november zaten SON en de NHS aan tafel met het CBG, de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NIV) en de voorzitter van de Medisch-wetenschappelijke Adviesraad van SON.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • Eerst wachten we het resultaat van onderzoek in Frankrijk af.
  • Daarna volgt opnieuw overleg tussen het CBG, endocrinologen en de patiëntenorganisaties over de rapportage en de betekenis daarvan voor toelating van de nieuwe formulering, en voor de benodigde randvoorwaarden.

Een verbeterde formulering is natuurlijk goed nieuws, maar uiterste voorzichtigheid en een perfecte communicatie zijn nodig. Daarom is het goed dat dit traject in samenwerking met alle partijen verloopt. In de tussentijd verandert er nog helemaal niets aan Euthyrox in Nederland.