#stopdeswitch

De 14 patiëntenorganisaties die zich hebben verenigd om het ‘ongewenst wisselen van medicatie’ te stoppen zijn volop bezig. Momenteel worden er filmpjes gemaakt en berichten voor de media voorbereid. In april verwachten we de start van de publiciteit en de start van gesprekken met beleidsmakers. 

Intussen is er intensief contact met de KNMP (apothekersorganisatie) en vonden er vijf presentaties plaats tijdens bijscholingen van apothekers, totaal zo’n 400 deelnemers. Ook Rietje Meijer, directeur van SON, verzorgde één van deze presentatie. Tijdens die bijeenkomsten werd druk gediscussieerd omdat de belangen soms uiteenlopen. Natuurlijk gaat SON voor het belang van de patiënt: niet wisselen van merk, tenzij het medisch noodzakelijk is of vanwege een tekort zoals een tijdje geleden de Thyrax. Van een tekort is echter momenteel geen sprake! 

Onderzoek

In december/januari kon je deelnemen aan een enquête over het ongewenst wisselen van medicatie. De rapportage van de enquête is zo goed als klaar. Over enkele weken vind je hierover informatie op onze website. 

Wisselen van medicijnmerk zonder medische noodzaak gebeurt nog steeds en veel te vaak. Met een gezamenlijk onderzoek willen de verzamelde patiëntenorganisaties aantonen welke problemen patiënten precies ondervinden door het wisselen van medicatie. Het uitgangspunt is dat wisselen van medicijnen, zonder medische noodzaak, ongewenst is. De resultaten van deze enquête worden gebruikt om overheid en zorgverzekeraars inzicht te geven in de gevolgen van wisselen van medicijnen voor individuele patiënten.