teva tekort

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) meldde 12 april jl. dat er vanaf 17 april 2018 een tijdelijk tekort wordt verwacht van het schildkliermedicijn met levothyroxine (Levothyroxinenatrium Teva). 

Het tekort van de sterkte 25 microgram speelt volgens het bedrijf vanaf 17 april tot begin mei 2018. Naar verwachting zal het tekort van de 50 microgram tabletten vanaf eind april tot eind mei 2018 zijn. Voor de andere sterktes van Levothyroxinenatrium Teva is geen tekort gemeld.

Het tekort wordt veroorzaakt doordat Teva de nieuwe partijen tabletten bij een kwaliteitscontrole heeft afgekeurd. Het tekort speelt ook in andere Europese landen waar Levothyroxinenatrium Teva op de markt is.

Advies CBG

Het CBG adviseert de apothekers het volgende:

  • minder tabletten mee te geven dan gebruikelijk. Op deze manier kunnen de gevolgen voor patiënten zo veel mogelijk beperkt worden. 
  • als de gebruikelijke sterkte niet voorradig is, een halve tablet van de dubbele sterkte voor te schrijven.
  • overstappen op een ander middel met levothyroxine proberen te voorkomen en in voorkomende gevallen te overleggen met de arts.

Bent u patiënt en heeft u vragen? Neem dan contact op met de eigen behandelaar of apotheker. 

Niet overstappen 

Het blijkt in de praktijk dat apothekers niet altijd op de hoogte zijn van de adviezen rondom tekorten. Bereid je daarom goed voor op je bezoek aan de apotheek. Als je goed bent ingesteld en het is niet strikt noodzakelijk stap dan niet over op een ander merk. De ervaring met het Thyrax-tekort heeft geleerd dat overstappen, ook al is de werkzame stof hetzelfde, problemen kan opleveren. Neem desnoods dit nieuwsbericht mee of wijs de apotheker op het bericht van het CBG.

Lees meer over aandachtspunten en (niet) wisselen van merk

Eerder tekort Teva  

In het najaar van 2016 en maart 2017 waren er ook al tijdelijke tekorten van Teva in meerdere doseringen. Toen ging  het om een tekort van een paar weken dat inderdaad binnen de verwachte periode weer was opgelost. SON vertrouwt er daarom op dat het tekort inderdaad ook nu niet langer duurt dan de aangegeven periode. 

Ander beleid

Het derde tijdelijk Teva-tekort bevestigt wel opnieuw hoe noodzakelijk het is dat het landelijk substitutiebeleid herzien wordt. Het kan niet zo zijn dat telkens de schildklierpatiënten, alsook de patiënten van de Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS),  de dupe worden van dit beleid.  SON en NHS doen er alles aan wat in hun macht ligt om verandering te brengen.

>> Nieuwsbericht CBG