medicijnwissel

Met 14 patiëntenorganisaties doet Schildklier Organisatie Nederland (SON) een dringende oproep aan het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en apothekers om een einde te maken aan medicijnwisselingen bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen.

Gezondheidsklachten

Medicijnwisselingen als gevolg van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars en apothekers zorgen voor onnodige gezondheidsklachten en onrust bij mensen die afhankelijk zijn van hun medicatie. Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen van deze medicatiewisselingen door het inkoopbeleid voor patiënten groot zijn. Zo voelt 34% van de deelnemers aan het onderzoek zich zieker of ongezonder na omzetting naar een ander merk van hun vertrouwde medicijn.

Bijna een kwart van de mensen geeft aan hierdoor een extra medisch onderzoek te hebben ondergaan. Zij hebben na wisselen meer last van bijwerkingen (40%). Bij bijna drie kwart van de respondenten hadden deze bijwerkingen een negatieve invloed op hun emoties en bij 80% op lichamelijke activiteiten.Aan het onderzoek namen bijna 2.000 patiënten deel en werd uitgevoerd door 14 patiëntenorganisaties, waaronder het Reumafonds, Longfonds, Patiëntenfederatie Nederland en SON. 

Schildklierpatiënten scoren relatief hoog op vragen over extra klachten en bijwerkingen na medicatiewisseling. Zelfs 72% heeft na de wisseling extra onderzoeken nodig gehad. Johanna Langezaal werd voor haar schildklieraandoening ineens overgezet op een ander merk medicatie: “Ik werd verschrikkelijk ziek toen ik overstapte op het andere merk. Ik moest allerlei onderzoeken in het ziekenhuis ondergaan die achteraf onnodig bleken. Daar ben ik nog steeds woedend over.” 

Situatie schildklierpatiënten

Als reden voor het aanbieden van een ander merk schildklierhormoon noemen apothekers dat de zorgverzekeraar dit voorschrijft door preferentie- of voorkeursbeleid. Dit is niet juist, omdat verzekeraars geen voorkeursbeleid voor schildkliermedicijn hanteren. De apotheek kan zich daar dus niet op beroepen. De KNMP raadt het af te wisselen van medicijn bij levothyroxine, omdat dit een geneesmiddel is met een zogenaamde 'smalle therapeutische breedte'. Dit betekent dat een hele kleine verandering al kan leiden tot over- of onderdosering, met grote gezondheidsklachten tot gevolg. Ook de richtlijnen voor huisartsen en apothekers adviseren niet te wisselen zonder medische noodzaak. 

Oproep

In het gezamenlijk persbericht geven de 14 organisaties aan dat zij willen dat bij bepaalde medicijnen en patiëntengroepen niet meer mag worden gewisseld van medicatie, omdat het risico op schade aan de gezondheid te groot is. Daarnaast moet de vermelding ‘medische noodzaak’ (MN) op een recept door de zorgverzekeraar en de apotheek gehonoreerd worden; dit is nu in de helft van de gevallen niet het geval. De organisaties willen hierover met het Ministerie van VWS en alle betrokken partijen bindende afspraken maken. Daarbij moet optimale zorg voor de patiënt uitgangspunt zijn.