#medicijnwissel

De activiteiten van de projectgroep van 14 patiëntenorganisaties die een einde willen maken aan ongewenste medicijnwisselingen zijn in volle gang. De uitkomst van het onderzoek over de gevolgen van het ongewenst wisselen heeft de nodige persaandacht en Kamervragen opgeleverd. Minister Bruins van VWS heeft inmiddels in reactie een brief naar de Kamer gestuurd en de Kamervragen beantwoord.

Verbeterpunten

Rietje Meijer, directeur SON, en andere leden van de projectgroep hebben onder meer in het land presentaties gehouden op apothekersbijeenkomsten. Op woensdag 20 juni gaan de patiëntenorganisaties in gesprek met de minister. De Patiëntenfederatie Nederland  (waarvan SON lid is) en Ieder(in) hebben de Vaste Kamercommissie voor VWS een brief gestuurd met verbeterpunten in te brengen tijdens het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid op 21 juni a.s.

In de brief wordt onder meer verzocht de minister te vragen om drie belangrijke aanbevelingen op te pakken: 

  1. Stel samen met patiënten, experts, artsen, apothekers en verzekeraars een bindende lijst op van medicijnen waarbij niet mag worden gewisseld zonder medische reden. 
  2. Stel in samenspraak met patiëntenorganisaties voorwaarden op waaronder gewisseld wordt. Zorg dat patiënten tijdig geïnformeerd worden, toestemming kunnen geven en begeleiding ontvangen wanneer gewisseld wordt. 
  3. Maak eenduidige bindende afspraken met artsen, apothekers en verzekeraars over Medische Noodzaak. ‘Medische noodzaak’ op het recept moet altijd worden gehonoreerd.

 Lees meer: