bijwerkingen schildkliermedicijn

Een te hoge dosering van levothyroxine kan angst en paniekaanvallen veroorzaken. Dit blijkt uit een publicatie van World Health Organization (WHO) gebaseerd op ontvangen meldingen van bijwerkingen in verschillende landen. Dergelijke aanvallen worden niet altijd gelinkt aan levothyroxine, waardoor patiënten soms onnodig lang rondlopen met klachten. 

Wat is een paniekaanval?

Een paniekaanval kan het beste worden omschreven als een golf van intense angst die plotseling optreedt. Meestal duurt zo’n aanval enkele minuten tot een half uur en zakt daarna weer af. Hij kan gepaard gaan met onder andere hartkloppingen, transpireren, trillen of beven, misselijkheid of maagklachten en duizeligheid, en wordt dan ook als enorm heftig ervaren. Er is niet één duidelijke oorzaak aan te wijzen, maar waarschijnlijk ontstaat een paniekaanval door een combinatie van oorzaken zoals erfelijkheid, een ingrijpende gebeurtenis en hormonen.1)

Bijwerking van levothyroxine

Maar ook sommige medicijnen kunnen dergelijke aanvallen veroorzaken. In de publicatie van de WHO worden angst en paniekaanvallen als bijwerking van levothyroxine beschreven. Hartkloppingen, trillen en zweten zijn bekende bijwerkingen van levothyroxine. Ze komen regelmatig voor als de dosering van levothyroxine te hoog is. Deze klachten worden doorgaans als zodanig herkend door arts en patiënt. Maar wanneer deze symptomen deel uitmaken van een paniekaanval, wordt de relatie minder snel gelegd met het medicijn. Dit kan ertoe leiden dat patiënten onnodig lang door blijven lopen met klachten, met als gevolg een aanzienlijke impact op hun welbevinden en dagelijkse activiteiten.

Wat verstaan we eigenlijk onder 'een bijwerking'?

Goed instellen is goed samenwerken

Wanneer je last hebt van angst of paniekaanvallen is het natuurlijk zaak om dit met je arts te bespreken. Samen bespreek je de mogelijke oorzaken voor de klachten. Bespreek hierbij ook het gebruik van levothyroxine, omdat de klachten dus ook te maken kunnen hebben met de dosering daarvan. Het kan zijn dat de dosering net iets te hoog is waardoor de bloedwaarden wel tussen de normaalwaarden liggen, maar je toch klachten ervaart. Binnen de normaalwaarden heeft iedere patiënt immers zijn eigen individuele optimale bloedwaarde. En misschien is het nodig de dosering nog nauwkeuriger in te stellen. Pas doseringen echter nooit op eigen initiatief aan, maar overleg altijd eerst met je arts.

Lareb logo call2action dec2018Bijwerking? Melden! 

Elk medicijn geeft kans op bijwerkingen. Het verschilt per persoon of en welke klachten optreden. Om de veiligheid van medicijnen goed te kunnen bewaken, is het belangrijk dat je ervaringen met bijwerkingen deelt met Bijwerkingencentrum Lareb. De link tussen paniekaanvallen en levothyroxine is zo ook aan het licht gekomen.

>> Lees meer over het melden van bijwerkingen onder Bijwerkingen melden 

Referenties:

  1. PsyQ. Wat is een paniekaanval?
  2. Abadie D., Essilini A., et al. Drug induced panic attacks: Analysis of cases registered in the French pharmacovigilance database Via: doi.org/10.1016/j.jpsychires.2017.02.008  
  3. CBG. SPC Euthyrox.
  4. WHO. WHO Pharmaceutical Newsletter No.2, 2017 (pagina 23-25). 

Bron: Dit artikel is de verkorte versie van het artikel ‘Gevolgen schildkliermedicijn niet altijd herkend’ in SON-magazine Schild, december 2018 nr. 4 (pagina 10 en 11). Auteur: Gerda Weits, farmakundige Bijwerkingencentrum Lareb. Dit nummer verschijnt rond 21 december.

 

>> Lees 'Optimaal instellen luistert nauw', door prof. dr. Robin Peeters, mei 2018