Op donderdagmiddag 13 december besteedde het radioprogramma 'RAZO & Zorg' aandacht aan schildklieraandoeningen en Schildklier Organisatie Nederland (SON). 

Namens SON waren In de studio van Zorgradio RAZO te gast: Marika Porrey en Margreet Lucieer.

>> Luister naar het interview 

Enkele onderwerpen uit het interview ...

Het belang van een snelle diagnose en waarom het soms zo lang duurt voordat de diagnose wordt gesteld en wat SON hieraan probeert te doen. Vervolgens het lastige van ‘goed instellen’, oftewel het vinden van de juiste persoonlijke instelling zodat je je zo optimaal mogelijk voelt.

Margreet: ”Het lastige is dat je niet meer weet hoe 'goed voelen' voelt. Het sluipt er in, je went er aan”. Ook werden tips gegeven wat je er zelf aan kunt doen om snel goed ingesteld te raken of stabiel te blijven.

Medicatie

Margreet en Marika legden goed uit wat het verschil is tussen een goed werkende schildklier en een pilletje. Dat je daarom, ook al ben je goed ingesteld, je toch niet altijd optimaal voelt of een complete offday kunt hebben. En dat de aanpak van restklachten daarom ook één van de onderzoeksdoelen is die SON, in overleg met artsen en onderzoekers, heeft vastgelegd in een ‘Kennisagenda vanuit patiëntenperspectief’.

Besproken werd één van de speerpunten van SON: het wisselen van medicijnmerk door de apotheek zonder medische noodzaak. Dat SON er op politiek niveau hard aan werkt om dit te laten stoppen en tegelijkertijd probeert patiënten te stimuleren dit niet te accepteren.

Vrijwilligers

Uiteraard kwamen de activiteiten en het vrijwilligerswerk bij SON uitgebreid aan bod.

Marika: “Na mijn diagnose schildklierkanker ben ik begonnen als vrijwilliger. Ik had onmiddellijk zoiets dat ik anderen wilde helpen in dat proces en dingen wilde verbeteren. Juist omdat ik zelf in mijn diagnoseperiode heel veel hulp had gehad vanuit SON, van de mensen die daar als vrijwilliger werkten.”

SON is altijd op zoek naar vrijwilligers, benadrukken Margreet en Marika: "Omdat er altijd te veel werk is voor de huidige vrijwilligers en niet alles gedaan kan worden wat gedaan zou moeten worden."

Over Zorgradio RAZO

'RAZO & Zorg' is een dagelijks radioprogramma bij Zorgradio RAZO Delft dat onder meer de vele aspecten van de zorg belicht middels interviews. Deze interviews met onder meer vertegenwoordigers van patientenorganisaties vinden plaats tegen de achtergrond van de visie van 'RAZO & Zorg' op de huidige ontwikkelingen in de zorg:

De levensverwachting in Nederland neemt toe en patiënten krijgen steeds vaker te maken met meer dan één aandoening. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben in hun werkzaamheden te maken met routines en soms met grote onvoorspelbaarheid.

Cliënten/patiënten hebben steeds meer zorg nodig en hun problematiek wordt meer divers. Ook het aantal aanbieders van zorg en thuishulp neemt gestadig toe.

Dat laatste vraagt dan weer om samenwerking tussen verschillende disciplines bij een complexe zorgvraag, omdat niet iedere zorgverlener alle competenties in huis zal hebben.

De verwachting is dat die complexiteit op alle fronten in de zorg verder zal toenemen.