Aangepast 14 maart 2019 - Patiëntenfederatie Nederland belegt eind april een Rondetafelbijeenkomst over de tekorten en betaalbaarheid van geneesmiddelen in Nederland. De federatie, waarvan SON lid is,  wil op die manier boven tafel krijgen hoe het kan dat patiënten zo vaak bot vangen als zij hun medicijn willen halen bij de apotheek. De bijeenkomst maakt deel uit van de actie #stopdepillenchaos die medio februari begon. 

Rondetafelbijeenkomst

Uitgenodigd voor het Rondetafelgesprek zijn de koepels van farmaceutische bedrijven: Vereniging Innovatie Geneesmiddelen (VIG), Biosimilars en Generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (BOGIN) en de Vereniging van Generieke Leveranciers (GLN). En ook de Bond van Groothandelaren in het Pharmaceutische Bedrijf Nederland (BG Pharma), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland en De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Een aantal van hen heeft al toegezegd deel te nemen aan het Rondetafelgesprek.

Start landelijke actie #stopdepillenchaos

Patiëntenfederatie Nederland startte 18 februari de landelijke actie #stopdepillenchaos. Er zijn steeds meer problemen met de beschikbaarheid van goede, betaalbare en veilige medicijnen. Problemen met medicijnen kan ernstige gezondheidsproblemen opleveren en het welzijn van patiënten sterk aantasten. Medicijnen zijn soms plotseling niet leverbaar of de apotheek levert ineens een ander merk.

Wil je de actie #stopdepillenchaos ook steunen? Ga dan naar de actiepagina.
Lees ook het manifest, 
Bij voorbaat dank voor je stem! 

Aanleiding

Patiënten krijgen steeds vaker nee te horen als ze met een recept in de hand bij de apotheek komen. Hun medicijn is nu niet te leveren. Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder bijna tienduizend Zorgpanelleden blijkt dat in 2018 de helft van de mensen bij de apotheek in eerste aanleg hoorde dat zijn medicijn er niet was. Soms kwam het een dag later, soms na een week en soms helemaal niet. Dit met alle mogelijke gevolgen van dien. Mensen slikken even niets, halveren een dosis of lenen bij anderen. En we weten dat het fnuikend is voor de medicatietrouw als het eigen middel niet wordt geleverd. Patiënten krijgen dan weliswaar een ander middel met dezelfde werkzame stof, maar ondervinden daar vaak last van.

Niemand voelt zich verantwoordelijk

Alle partijen, fabrikanten, groothandels en apotheken wijzen naar elkaar als een medicijn er niet is voor de patiënt. Wij horen te vaak dat de groothandel niet levert, dat de fabrikant te laat levert of dat de distributie binnen Nederland niet goed werkt.

Dat heeft verschillende oorzaken en er zijn veel partijen bij betrokken. Aan die partijen wil Schildklier Organisatie Nederland een krachtig geluid laten horen, dat er harder moet worden gewerkt aan oplossingen. Samen met onze koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland spreken we de verantwoordelijke partijen aan: 

  • de fabrikant,
  • de groothandel,
  • de apotheek,
  • de zorgverzekeraars,
  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ),
  • ministerie van VWS.

Hiervoor hebben we alle steun nodig. Dit is het moment. Doe je mee?

Lees het manifest, opgesteld door Patiëntenfederatie Nederland op de actiepagina stopdepillenchaos.nl

Bron: Patiëntenfederatie Nederland